Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Ικανοποίηση από τον Δήμο Ορχομενού για τις πρόσφατες αποφάσεις του ΠΣ - Έργα αθλητισμού και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών
 Η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη χαιρετίζει με ικανοποίηση τις αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας στην τελευταία συνεδρίασή του στο Δήμο Θηβαίων, για έργα που αφορούν στον Δήμο Ορχομενού.

Με εισήγηση της αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Φανής Παπαθωμά το περιφερειακό συμβούλιο ενέκρινε τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο της «Συντήρησης κτηριακών υποδομών Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού» και  την «Κατασκευή Στεγάστρου Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού» έργα που ο Δήμος αιτήθηκε τη χρηματοδότησή τους από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης.

Έργα αθλητισμού και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών, αποτελούν προτεραιότητα για τη δημοτική αρχή.

Στόχος μας μέσω και νέων χρηματοδοτήσεων που διεκδικούμε, η δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού συγκροτήματος στο χώρο του δημοτικού σταδίου Ορχομενού και μέσω της κατασκευής του στεγάστρου λαϊκής αγοράς, η δημιουργία ενός μόνιμου εκθεσιακού χώρου στην έδρα του Δήμου.

«Τόσο τα δύο νέα έργα όσο και το σύνολο των έργων και των παρεμβάσεων στο Δήμο Ορχομενού, τα οποία σχεδιάσαμε και χρηματοδοτεί η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και η ΠΕΒ αποτελούν προϊόν άριστης και αγαστής συνεργασίας των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων και ενίσχυσης των υποδομών προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών μας» 

δήλωσε η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: