Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Μνημόνιο Συνεργασίας ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ και Τράπεζας Πειραιώς για τη στήριξη των μικρομεσαίων

 


Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων προχώρησαν το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο υβριδικής εκδήλωσης με θέμα «Στηρίζουμε σήμερα τις επιχειρήσεις του αύριο. Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Πράσινη Μετάβαση», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν ο Πρόεδρος του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καββαθάς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου.

Κοινή επιδίωξη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και της Τράπεζας Πειραιώς είναι η οικοδόμηση αμοιβαία επωφελών τρόπων συνεργασίας, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη των δραστηριοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα και την αξιοποίηση των ευκαιριών του συνόλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων, όπως του Εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (R.R.F.) και του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.)


Η εκκίνηση του νέου ΕΣΠΑ και η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του για την περαιτέρω προώθηση της ψηφιακής, καινοτόμου και πράσινης επιχειρηματικότητας αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό ορόσημο για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας στα επόμενα χρόνια. Αντίστοιχα, η ενίσχυση στοχευμένων δράσεων αλλά και ευρύτερων πρωτοβουλιών στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού, της πράσινης μετάβασης και της παραγωγικής προσαρμογής των επιχειρήσεων, συνιστά προϋπόθεση οικοδόμησης μιας βιώσιμης εγχώριας παραγωγικής βάσης. Το νέο ΕΣΠΑ είναι μια εξαιρετική ευκαιρία επιτάχυνσης της σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με το ταχέως μεταβαλλόμενο διεθνές τεχνολογικό και παραγωγικό περιβάλλον. Βεβαίως πρέπει να σημειωθεί ότι εν μέσω των εμπορικών, παραγωγικών, τεχνολογικών και γεωπολιτικών αλλαγών που παρακολουθούμε, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν δυο αλληλεξαρτώμενα εμπόδια να υπερπηδήσουν.Το πρώτο εμπόδιο αφορά στην παρατεταμένη περίοδο κρίσεων και στη συνεπακόλουθη απο-επένδυση που έπληξε την εγχώρια παραγωγική βάση σε κρίσιμα στοιχεία της, ενώ αποδυνάμωσε τη συνολική επενδυτική ικανότητα.Το δεύτερο αφορά στην συνεπαγόμενη παραγωγική και τεχνολογική υστέρηση που κράτησε πίσω από τις εξελίξεις, σημαντικές παραγωγικές δυνάμεις σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων και τομέων της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς η διαδρομή που πρέπει να καλύψουν οι εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι μεγαλύτερη και ενίοτε πιο σύνθετη” , τόνισε ο στην τοποθέτηση του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ .

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διάσταση της χρηματοδότησης αποτελεί διαχρονικά ένα φλέγον ζήτημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επί της επίλυσης του οποίου πολλά βήματα έχουν επιχειρηθεί τα τελευταία χρόνια όχι όμως πάντα με απτά αποτελέσματα. “Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων, σε αγαστή συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, μπορεί να αποτελέσει έναν πολύτιμο κρίκο στην αλυσίδα ενεργειών βελτίωσης των ποσοστών πρόσβασης στη χρηματοδότηση και πληρέστερης ενημέρωσης των μικρών επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά θέματα, επιδεικνύοντας την επιχειρησιακή επιμέλεια που οι σχετικές πρωτοβουλίες απαιτούν” τόνισε ο κ. Καββαθάς και ευχαρίστησε τον κ. Χρήστο Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, για την αμέριστη και συνεχή στήριξη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας καθώς και την πλήρη κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι εγχώριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα το μνημόνιο συνεργασίας επικεντρώνεται στους ακόλουθους τομείς που αφορούν:

-Την ενημέρωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είτε άμεσα είτε σε συνδυασμό με τρίτους συνεργάτες και εταιρείες, έτσι ώστε να είναι αντιληπτό το πλαίσιο αξιολόγησης από το τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα οι Μμ.Ε θα έχουν πρόσβαση στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων επιχειρηματικών πλάνων, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η προσβασιμότητά τους στη χρηματοδότηση.

-Την ενημέρωση και παρουσίαση εργαλείων σχετικών με τις δράσεις και τα κριτήρια επιδεξιότητας επί του συνόλου των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και δράσεων (όπως ενδεικτικά Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Leader κλπ.).Παράλληλα η Τράπεζα Πειραιώς θα διαθέσει το εξελιγμένο εργαλείο ενημέρωσης των ΜμΕ για τα εκάστοτε προγράμματα (360Funding), μέσω του οποίου θα παρέχεται επικαιροποιημένη πληροφόρηση και καθοδήγηση στις Μ.μ.Ε ως προς την κατάλληλη επιλογή των σχετικών προγραμμάτων.

- Την διάθεση Τραπεζικών Προϊόντων που θα καλύπτουν τις όποιες ανάγκες χρηματοδότησης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό και θα διατεθούν τα υφιστάμενα Τραπεζικά Προϊόντα Χρηματοδότησης , και, εφόσον απαιτείται, θα εξελιχθούν νέα προς κάλυψη των αναγκών των ΜμΕ (ενδεικτικά επενδυτικά δάνεια, χρηματοδότηση έναντι επιχορήγησης, κεφάλαιο κίνησης στη βάση του κύκλου εργασιών μέσω POS και λοιπά τραπεζικά προϊόντα σχετιζόμενα με τα εκάστοτε χρηματοδοτικά προγράμματα και δράσεις).

Mέσω του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα επιδιωχθεί η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας των Επιχειρήσεων - Μελών της ανά κλάδο, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς για την εφαρμογή των δράσεων στον βαθμό που είναι εφικτό και κατόπιν ειδικότερων συμφωνιών, ώστε με την συμμετοχή τους να επηρεάσουν την κλαδική συμπεριφορά με αποτέλεσμα τη διεύρυνση της συμμετοχής και των λοιπών επιχειρήσεων της Συνομοσπονδίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: