Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Γιώργος Μουλκιώτης: «Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής διαθέτει διαχρονικά σαφές και ισχυρό όραμα και πρόγραμμα για την Περιφερειακή Ανάπτυξη»


Παρέμβαση στις εργασίες του 1
ου Πολυθεματικού Συνεδρίου της Στερεάς Ελλάδας (STAR FORUM) από τον Γιώργο Μουλκιώτη, Βουλευτή Βοιωτίας και υπεύθυνο ΚΤΕ Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.


 Ο Γιώργος Μουλκιώτης, εισαγωγικά, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα εκείνο που έβαλε ως κύριο άξονα του προγράμματός του και των κυβερνητικών δράσεων την ελληνική περιφέρεια και την περιφερειακή ανάπτυξη, εισήγαγε στον δημόσιο λόγο την έννοια της αποκέντρωσης και της περιφερεακής ανάπτυξης. Εγκάλεσε την Κυβέρνηση Μητσοτάκη για την ουσιαστική απραξία της σε σχέση με την περιφερειακή ανάπτυξη στα σχεδόν τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης της.

 

Αναφέρθηκε στην ανάγκη της χώρας για ένα πολυπολικό αναπτυξιακό αφήγημα, όπου η οριστική εγκατάλειψη συγκεντρωτικών μοντέλων εξουσίας είναι μονόδρομος, ενώ παρέθεσε ως βασικούς πυλώνες: 

  • Την ενίσχυση του ρόλου της Αυτοδιοίκησης, με διάχυτη διαφάνεια και λογοδοσία, ως αποτελεσματικό αντίβαρο σε κάθε συγκεντρωτικό μοντέλο εξουσίας, καθώς «η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, είναι εκ προοιμίου ο θεσμός στον οποίο συναντάται η εφαρμογή της δημοκρατικής αρχής με την άσκηση των αναπτυξιακών πολιτικών που είτε ανήκουν ήδη στον κύκλο αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας είτε προσδοκούμε ότι στο μέλλον θα μεταβιβαστούν, θα επαυξηθούν και θα καταστήσουν τον θεσμό κατ΄ εξοχήν πεδίο αναπτυξιακής διακυβέρνησης». 
  • Την οριστική εγκατάλειψη αγκυλώσεων του γραφειοκρατικού Κράτους και των ανέξοδων υποσχέσεων ή της αβελτηρίας της εκτελεστικής εξουσίας.
  • Την καθιέρωση σταθερών δομών του κοινωνικού κράτους, που θα διασφαλίζουν την ανάπτυξη με: α) δίκαιη αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου, ώστε να μη μείνει κανείς πίσω, β) ρύθμιση της αγοράς εργασίας, διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γ)  εφαρμοσμένη κοινωνική συνοχή.
  • Την έμφαση στην ιδιαίτερη αναπτυξιακή δυναμική κάθε περιοχής, καθώς η τοπική ανάπτυξη προϋποθέτει την προώθηση της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε τόπου, την ανάδειξη των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που συνάδουν με τις ξεχωριστές ιδιαιτερότητές του.

 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον νομό Βοιωτίας, ένας νομός που, ενώ διαθέτει μεγάλη αναπτυξιακή δυναμική, τεράστιο πολιτιστικό κεφάλαιο και μπορεί να συνδυάσει την υψηλής ποιότητας αγροτική παραγωγή με τον τουρισμό, τη μεταποίηση και άλλους τομείς, επισημαινοντας ότι δεν αξιοποιήθηκαν από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη τα εφόδια και οι πόροι που διαθέτει, ακόμη δεν αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αξιοποίησης του πλούτου της περιοχής. 

Ενδεικτικά επισημάνθηκε ότι:

  • Η δημιουργία του οδικού άξονα Ελευσίνα- Θήβα – Υλίκη απεδείχθη μια ανέξοδη υπόσχεση του ίδιου του Πρωθυπουργού.
  • Δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος σχεδιασμός για το πασίγνωστο πρόβλημα άρδευσης της Κωπαϊδας, καθώς για την Κυβέρνηση δεν υφίσταται ολοκληρωμένος σχέδιο ένταξης πόρων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά αντιθέτως ακολουθείται πολιτική κατασπατάλησης και προεκλογικός εξανεμισμός πόρων καθώς: α) δεν υπάρχει καμιά μέριμνα στο πρόγραμμα ΥΔΩΡ 2.0, με 21 έργα προϋπολογισμού 4,2,δις. ευρώ που καλύπτουν σχεδόν όλες τις περιφέρειες, β) δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία από τις προκηρύξεις του Π.Α.Α  και συγκεκριμένα της δράσης 4.3.1. του Υπομέτρου 4.3, με βάση το οποίο έχουν προκηρυχθεί εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα σε διάφορες περιοχές της χώρας, γ) απουσιάζει ακόμα και από την ανακοίνωση της Διυπουργικής Επιτροπής για μεγάλα έργα προϋπολογισμού 425,5 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αρδευτικά έργα σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Ο Γιώργος Μουλκιώτης,  αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή της Ενημερωτικής Περιφερειακής Τηλεόρασηςκαι γενικότερα των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης στην ανάπτυξη της Περιφέρειας και στην καλλιέργεια της περιφερειακής συνείδησης στους πολίτες καθώς «είναι  αναντικατάστατα σε όλους τους τομείς της ζωής στην ελληνική Περιφέρεια: στην ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την τοπική οικονομία, την κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό, την παράδοση κλπ)» και «δημιουργούν εκείνο το πεδίο που μπορεί να σταθεί ωφέλιμο εμπόδιο στις ισχυρές τάσεις συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης». 


Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θεωρεί ότι η απρόσκοπτη λειτουργία των Περιφερειακών Μέσων Ενημέρωσης, πάνω από όλα, είναι θέμα Δημοκρατίας και γι’ αυτό «έχει παρέμβει επανειλημμένα, με την άσκηση μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου και την κατάθεση σχετικών τροπολογιών, προκειμένου να στηλιτεύσουμε πολιτικές επιλογές της Κυβέρνησης,  αλλά και να στηρίξουμε έμπρακτα τα αιτήματα του πολύπαθου αυτού κλάδου». 

Δεν υπάρχουν σχόλια: