Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Συνεδριάζει την Παρασκευή το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  31-3-2023   ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί    ΜΕΙΚΤΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑ )  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη   

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ι . ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2019 καθώς και του προστίμου) της οφειλέτη Καρβούνη Μαρίας του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου  τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαγραφή μέρους βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (Τέλος 0,5% έτους 2020 καθώς και του προστίμου) της οφειλέτη Καρβούνη Μαρίας του Ευσταθίου λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του συνολικού χρόνου της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 19.05.2023. .

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του   Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) ,έτους 2023 για τις ανάγκες του Δημοτικού Ωδείου Δήμου Λεβαδέων . 

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Προγραμματισμός προσλήψεων καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 του   Ν.4483/2017 -ΦΕΚ 107Α΄) ,έτους 2023  για τις ανάγκες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας  Δήμου Λεβαδέων .

 Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού οκτώ (8) ατόμων σε σύμβαση ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Λεβαδέων.

 Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαχείριση λογαριασμών Δήμου Λεβαδέων για έργα του Π.Δ.Ε (Η εισήγηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΝΕΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση παράτασης της από 23-1-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του  Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού /Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Λεβαδέων για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας  του υποέργου  : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ  3/Θ  ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ανάκληση της υπ΄αριθμ.12/2023 (ΑΔΑ:ΨΣΛΙΩΛΗ-ΕΕΗ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Σύστασης Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :  ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής  Παραλαβής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ , ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ » 

ΙΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ   ΜΑΘΗΣΗΣ 

Λήψη απόφασης για την  οργάνωση  και λειτουργία της Κατασκήνωσης του Δήμου Λεβαδέων στη θέση « Παλιομηλιά » Ελικώνα για το έτος 2023

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη

Συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λεβαδέων στις εορτές Εξόδου του Μεσολογγίου

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας  κ. Ιωάννα Νταντούμη

 

ΙV . ΘΕΜΑΤΑ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έναρξη-λήξη  αρδευτικής περιόδου  2023 και καθορισμός θέσεων υδρονομέων.

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Καλογρηάς Αθανάσιος

 

V ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος   Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης  Αποστόλου

Τοποθέτηση προτομής Λάμπρου Κατσώνη στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος   Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης  Αποστόλου

Διατήρηση, μεταφορά θέσεων, απομάκρυνση κλωβών επί τεσσάρων κενωθέντων περιπτέρων στην Κοινότητα Λιβαδειάς

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος   Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Ιωάννης  Αποστόλου


Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                              ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: