Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

«Πράσινο φως» για τους νέους κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ


Την Πέμπτη οι ευρωβουλευτές ενέκριναν (569 ψήφοι υπέρ, 13 κατά, καμία αποχή) τον νέο κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων αναφορικά με τα μη εδώδιμα καταναλωτικά προϊόντα. Ο νέος κανονισμός επικαιροποιεί την υφιστάμενη οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων με βάση τις τελευταίες εξελίξεις στον ψηφιακό τομέα και την αύξηση των διαδικτυακών αγορών.

Καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλή για τους καταναλωτές, ο νέος κανονισμός περιλαμβάνει μέτρα που εγγυώνται ότι οι κίνδυνοι για τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές (π.χ. παιδιά), οι πτυχές του φύλου και η ασφάλεια στο διαδίκτυο θα λαμβάνονται επίσης υπόψη όταν διενεργείται αξιολόγηση του κάθε προϊόντος.

Εποπτεία της αγοράς και ηλεκτρονικά καταστήματα

Ο νέος κανονισμός επεκτείνει τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων (όπως οι κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς), δίνει περισσότερες εξουσίες στις εποπτικές αρχές και θεσπίζει σαφείς υποχρεώσεις για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμπορίου. Οι πλατφόρμες θα πρέπει να συνεργάζονται με τις εποπτικές αρχές για να ελαττώνουν τους κινδύνους. Οι αρμόδιες αρχές, από την πλευρά τους, θα μπορούν να δώσουν εντολή στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να αφαιρέσουν επικίνδυνα προϊόντα ή να αποκλείσουν την πρόσβαση των καταναλωτών σε αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δύο εργάσιμων ημερών. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι τα προϊόντα που παράγονται εκτός ΕΕ θα μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά μόνο εάν υπάρχει οικονομικός φορέας εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.

Αποτελεσματικές διαδικασίες ανάκλησης

Η αναθεωρημένη νομοθεσία θα βελτιώσει τη διαδικασία ανάκλησης προϊόντων, καθώς τα σχετικά νούμερα για τις επιστροφές είναι χαμηλά επί του παρόντος, ενώ εκτιμάται ότι ένας στους τρεις καταναλωτές στην ΕΕ εξακολουθεί να χρησιμοποιεί προϊόντα που έχουν ανακληθεί. Με τους νέους κανόνες, εάν αποφασιστεί η ανάκληση ενός προϊόντος, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται άμεσα και θα τους προσφέρεται η επιλογή για επισκευή, αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων. Οι καταναλωτές θα έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελίες ή να προσφεύγουν συλλογικά στη δικαιοσύνη. Οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων και τις δυνατότητες προσφυγής των καταναλωτών θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε σαφή και εύκολα κατανοητή γλώσσα. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα προϊόντα («πύλη ασφαλείας») θα εκσυγχρονιστεί ώστε να εντοπίζονται πιο αποτελεσματικά τα μη ασφαλή προϊόντα, καθώς και για να παρέχει ευκολότερη πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: