Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023

1η Συνεδρίαση της Τοπικής Επιτροπής Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “MUST-a-Lab”


Πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2023, στο γραφείο του Δημάρχου Λεβαδέων η 1η Συνεδρίαση της Τοπικής Επιτροπής Αναφοράς του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «MUlti-STakeholder Labs for migrants and stakeholders (MUST-a-Lab): Εργαστήρια πολλαπλών φορέων για μετανάστες και εμπλεκόμενους φορείς»

Η νεοσύστατη Επιτροπή του προγράμματος αποτελείται από τον Δήμαρχο Λεβαδέων κ. Ιωάννη Δ. Ταγκαλέγκα, την Αντιπεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φανή Παπαθωμά, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Παναγιώτη Αγνιάδη, την Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας κ. Γιώτα Χουλιάρα-Σιδερά καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Λεβαδέων κ. Γεώργιο Ζιώγα.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος τα θέματα συζήτησης θα προκύπτουν από τις προτάσεις των φορέων και των μεταναστών, οι οποίες καταγράφονται κατά τη διάρκεια των Εργαστηρίων Πολιτικών Ένταξης (Policy Labs). Τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής Αναφοράς θα επανεξετάζουν τις προτάσεις ώστε, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να τις τροποποιούν και να τις καθιστούν υλοποιήσιμες.
Στη συνάντηση υπήρξε αναλυτική ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για το πρόγραμμα, τις ανάγκες των μεταναστών που έχουν καταγραφεί, τα υφιστάμενα κενά σε διαδικασίες ένταξης καθώς και οι προτάσεις που σημειώθηκαν στο 1ο εργαστήριο πολιτικών ένταξης από τους συμμετέχοντες.
Τα μέλη της Επιτροπής δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμβάλλουν στην προώθηση των προτάσεων μέσω των εισηγήσεών τους για τη βελτίωση των τοπικών στρατηγικών ένταξης καθώς και να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που απορρέουν από τα εργαστήρια.
Ο Δήμαρχος Λεβαδέων, κ. Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας, τους ευχαρίστησε για τη προθυμία τους να συμμετέχουν στην Τοπική Επιτροπή του προγράμματος καθώς και για την ενεργή συμμετοχή τους στην 1η συνεδρίαση. Επίσης, δήλωσε ότι ο Δήμος Λεβαδέων, αναγνωρίζοντας την αξία των συνεργειών, θα συνεχίσει να ενεργοποιεί φορείς, δημότες και την κοινωνία των πολιτών και να επιδιώκει την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: