Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Κατά της ΡΑΕ προτίθεται να προσφύγει η ΔΕΗ για την τιμολόγηση της Αλουμίνιον


Κατά της απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με την οποία καθορίζεται προσωρινή τιμή 42 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνει η Αλουμίνιον Α.Ε., προτίθεται να προσφύγει η ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση εκδόθηκε από την ανεξάρτητη αρχή, έως ότου η διαιτησία στην οποία προσέφυγαν οι δύο εταιρείες αποφασίσει για την οριστική φόρμουλα υπολογισμού της τιμής ηλεκτρικού.
Συγκεκριμένα, το διατακτικό της απόφασης της ΡΑΕ ανέφερε ότι καθορίζει ως προσωρινή τιμή επί του αιτήματος της λήψης προσωρινών μέτρων και με βάση τις γενικές αρχές τιμολόγησης, την τιμή των 42 ευρώ/ΜWh, πλέον των προβλεπόμενων χρεώσεων ΥΚΩ, τέλους ΑΠΕ, χρήσης συστήματος μεταφοράς και λοιπών φόρων.
Όπως επισημαίνει η επιχείρηση σε ανακοίνωσή της, η απόφαση αυτή ανατρέπει το νομικό πλαίσιο της υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει θεσπισθεί με προτάσεις της ίδιας της ΡΑΕ, θεωρώντας ότι ειδικά στην Αλουμίνιον δεν πρέπει να επιμερίζονται τα αναλογούντα σε αυτήν κόστη, που απορρέουν από τη λειτουργία της αγοράς.
Υποστηρίζει ακόμη ότι η απόφαση «υιοθετεί σχεδόν εξ ολοκλήρου τις απόψεις της Αλουμίνιον και αγνοεί παντελώς τις τεκμηριωμένες επί του θέματος θέσεις της ΔΕΗ».
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, βάσει της απόφασης προσδιορίζεται ως τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον τα 42 ευρώ/MWh, τιμή που, όπως σημειώνει «πολύ απέχει από το μέσο ανταγωνιστικό κόστος της ΔΕΗ των 72,71 ευρώ/MWh (στα όρια της Υψηλής Τάσης), το οποίο η ίδια η ΡΑΕ έχει εγκρίνει». Επίσης, συνεχίζει, είναι πολύ χαμηλότερη και από την ανταγωνιστική χρέωση των περίπου 62 ευρώ/MWh που αντιστοιχεί στις μεταλλουργικές βιομηχανίες μεγάλης και σταθερής ζήτησης.
Η απόφαση αυτή, καταλήγει ανακοίνωση, «ζημιώνει την επιχείρηση, υποχρεώνοντάς την να πουλά κάτω του κόστους και ως εκ τούτου η ΔΕΗ προτίθεται να ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα νόμιμα μέσα κατά της εν λόγω Απόφασης της ΡΑΕ ενώπιον κάθε Αρχής, Εθνικής ή Ευρωπαϊκής». Πηγή http://www.naftemporiki.gr/finance/story?id=2182188

Δεν υπάρχουν σχόλια: