Δευτέρα 28 Μαΐου 2012

Οι Εκλογικοί κατάλογοι βάσει των οποίων θα γίνουν οι γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 στο Δήμο Ορχομενού1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 42 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012), «οι μεταβολές  που συντελούνται στο δημοτολόγιο ένα (1) μήνα πριν από την προκήρυξη των εκλογών καταχωρίζονται στους εκλογικούς καταλόγους μετά την διενέργεια των εκλογών». Συνεπώς, οι προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 θα διενεργηθούν με τους εκλογικούς καταλόγους της Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου), η οποία περιλαμβάνει τις μεταβολές (μεταδημοτεύσεις κ.λπ.) που συντελέστηκαν έως την  29.02.2012
2. Η ίδια προθεσμία (29.02.2012) ισχύει και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους. Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν ως ετεροδημότες στον τόπο διαμονής τους.
3. Η ανωτέρω προθεσμία (29.02.2012) ισχύει και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών. Όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής έως την ημερομηνία αυτή δεν θα ψηφίσουν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου  2012 ως ετεροδημότες. Αντίθετα, όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διαγραφής μετά την 29η.02.2012 θα ψηφίσουν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012 ως ετεροδημότες.
        
                                   O  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


                                    ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΓΡ. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: