Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Κριτήρια για την επιτυχία του "πρασινίσματος" ζητά ο Σ. Δανέλλης από την ΚομισιόνΟ Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Σπύρος Δανέλλης υπέβαλε ερωτήσεις  προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να κριθεί η επιτυχία του "πρασινίσματος" στο τέλος της επόμενης περιόδου εφαρμογής της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, 2014-2020.  "Σύμφωνα με τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής," δήλωσε ο κ. Δανέλλης, "το πρασίνισμα θα αποσπάσει το 30% των πόρων που θα διατεθούν σε κάθε κράτος μέλος για άμεσες ενισχύσεις.  Επομένως είναι εξαιρετικά σημαντικό να ξέρουμε εκ των προτέρων 1.  τι είδους ποιοτικά και ποσοτικά αποτελέσματα επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει από το ΄πρασίνισμα΄;   2.  με ποια κριτήρια προτείνει η Επιτροπή να κριθεί στο μέλλον η επιτυχία ή μη της εφαρμογής αυτού του μέτρου;  και 3. κατά πόσον προβλέπεται ενδιάμεση αξιολόγηση αποτελεσμάτων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις;  Διαφορετικά, ελλοχεύει ο κίνδυνος να παρασυρθούμε σε επιλογή και εφαρμογή μέτρων που θα αυξάνουν το κόστος παραγωγής και διαχείρισης του συστήματος και θα οδηγούν σε κατασπατάληση πόρων, χωρίς να αποδίδουν ικανοποιητικό όφελος για το περιβάλλον και το κλίμα ".

Δεν υπάρχουν σχόλια: