Τετάρτη 30 Μαΐου 2012

Αποφάσεις ΓΓ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας


Η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας κ. Καλλιόπη Γερακούδη, υπέγραψε τις παρακάτω αποφάσεις που αφορούν αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου:
ΕΡΓΑ Α.Π.Ε.
1.   Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 4,81 MW της εταιρείας Φ. ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.. στη θέση «Ποτεισιώνα» Δήμου Τανάγρας Π.Ε Βοιωτίας, προϋπολογισμού 8.000.000 €

2.   Χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,999 MW της εταιρείας EPURON Α.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση «Κρόκιο» Δήμου Αλμυρού Π.Ε Μαγνησίας, προϋπολογισμού 3.339.235,92 €

3.   Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Αιολικού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 23 MW της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε. στη θέση «Τσιτομή» Δήμου Δελφών Π.Ε Φωκίδας

4.   Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1,99962 MW της εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. στη θέση «Ρέζα» Δήμου Θηβαίων Π.Ε Βοιωτίας, προϋπολογισμού 4.980.000 €


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε. 16.319.235,92 €

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ
5.   Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Μεσόλοφος» του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας, της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 4.433,75 €

6.   Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Μεσόλοφος» του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας, της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., έτους 2011 συνολικού ποσού 27.429,30 €

7.   Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Μεσόλοφος» του Δήμου Λοκρών Π.Ε. Φθιώτιδας, της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 1.759,48 €

8.   Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Τσαρουχά» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας, της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 11.553,65 €

9.   Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Τσαρουχά» του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου Π.Ε. Ευβοίας, της εταιρείας LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε., παρελθόντων ετών συνολικού ποσού 15.200,11 €

10.  Βεβαίωση εσόδων παγίων μισθωμάτων λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή «Μεγάλος Σχίνος» του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας, της εταιρείας ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Α.Ε., έτους 2012 συνολικού ποσού 41.044,75 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΟΣΟ  101.421,04 €

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
11.  Έγκριση πληρωμής αμοιβής Μηχανικού ποσού 300 € για λογαριασμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Γραμματικοπούλειο – Μπάλειο & Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Ιτέας Φωκίδας

12.  Έγκριση πληρωμής αμοιβής Μηχανικού ποσού 264 € για λογαριασμό του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Γραμματικοπούλειο – Μπάλειο & Τρίγκειο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων» Ιτέας Φωκίδας

13.  Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών του κληροδοτήματος «Ιωάννου Κ. Χατζηϊωάννου ή Χατζάκου» Πορταριάς Πηλίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: