Πέμπτη 24 Μαΐου 2012

Την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 θα επαναλειτουργήσει το Ιστορικό – Εθνολογικό Μουσείο ΛιβαδειάςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην αίθουσα της εικονικής πραγματικότητας που θα ξεκινήσει να λειτουργεί την Κυριακή 27 Μαΐου 2012 στο Ιστορικό – Εθνολογικό Μουσείο Λιβαδειάς, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να βιώσει μια μοναδική ψυχαγωγική και παιδαγωγική εμπειρία, καθώς με τη χρήση της τρισδιάστατης τεχνολογίας θα μπορεί να επισκεφθεί ένα από τα πιο φημισμένα μαντεία της αρχαιότητας, το Τροφώνιο Μαντείο, και μέσω ενός σεναρίου να μάθει για τα δρώμενα σε αυτό.
Η εγκατάσταση για τη ψηφιακή αναπαράσταση του Μαντείου του Τροφωνίου περιλαμβάνει ένα τεχνολογικά πρωτοποριακό σύστημα τρισδιάστατης στερεοσκοπικής προβολής, μεγάλου μεγέθους οθόνη, ειδικούς προβολείς, σύστημα στερεοφωνικού ήχου, συσκευές διαδραστικής πλοήγησης, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και εξειδικευμένο λογισμικό που αναπτύχθηκε ειδικά για το έργο, ενώ η ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα προβολής μπορεί να φιλοξενεί ταυτόχρονα 40 θεατές.
Παράλληλα με την προβολή, ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που θα είναι τοποθετημένοι έξω από την αίθουσα της εικονικής πραγματικότητας, να έχει πρόσβαση στη ψηφιακή βοιωτική πολιτιστική εγκυκλοπαίδεια, η οποία αναπτύχθηκε από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.  Διακόσια πενήντα λήμματα από διακεκριμένους επιστήμονες, τεκμηριωμένα με βιβλιογραφικές, δικτυογραφικές και πολυμεσικές αναφορές θα προσφέρουν στο χρήστη μια σφαιρική αντίληψη του βοιωτικού πολιτισμού στη διαχρονία.  Η βοιωτική διαδικτυακή πολιτισμική εγκυκλοπαίδεια είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://boeotia.ehw.gr/.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπογραμμισθεί η πολύτιμη συμβολή της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας για την υλοποίηση του εν λόγω έργου, καθώς ήταν με έμμεσο τρόπο ο φορέας χρηματοδότησης του.  Το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 8 – «Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στη Στερεά Ελλάδα» του Ε.Π. «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος».
Το Ιστορικό – Εθνολογικό Μουσείο Λιβαδειάς, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα λειτουργεί Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, ώρες 11:00 – 14:00 και 18:00 – 21:00. 
Επίσης, θα μπορούν να διοργανώνονται ειδικές προβολές – επισκέψεις για τους μαθητές των σχολείων και συλλόγων εκτός των ανωτέρω ημερών και ωρών λειτουργίας.  Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνούν με τους κ.κ. Μαρία Παπαγεωργίου 22613-50802, Ασημίνα Στάμου 22613-50814 και Ανδρέα Σταματάκη 22613-50812.

Δεν υπάρχουν σχόλια: