Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

36 επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν στη Στερεά Ελλάδα για το πρόγραμμα « ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ κ. Λουκάς Καράντζαλης
H ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων για ένταξη στη δράση του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ), του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ», βρήκε 573 επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 67,5 εκ. € να αιτούνται δημόσιας επιδότησης της τάξης των 46,7 εκ. € .

Η συγκεκριμένη δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 30 εκ € στοχεύει στην χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων, υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων που έχουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα στον κλάδο των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων και υπηρεσιών μετακόμισης (ΚΑΔ 49.4).
Με την εν λόγω χρηματοδότηση γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστούν, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό: α) συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής θέσης των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών, β) μείωση του μεταφορικού κόστους με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού, γ) προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων και προωθητικών ενεργειών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά δράση του ΕΠΑΝ ΙΙ ενισχύει επιχειρηματικά σχέδια του συγκεκριμένου κλάδου.

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της δράσης είναι ο ΕΦΕΠΑΕ ( www.efepae.gr) .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΝ.ΔΙΑ

Λουκάς Καράντζαλης


Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας του αριθμού των υποβληθέντων επιχειρηματικών σχεδίων ανά Περιφέρεια της Χώρας:

Περιφέρεια Υλοποίησης
Αριθμός
Συνολικός Π/Υ
Δημόσια Δαπάνη
ΑΤΤΙΚΗ
141
16.131.141,70
11.253.477,06
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
103
12.187.657,22
8.401.786,90
ΚΡΗΤΗ
70
8.419.260,49
5.721.580,40
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
50
6.410.387,60
4.468.242,34
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
47
5.418.369,11
3.785.843,46
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
39
4.556.230,09
3.185.593,28
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
36
3.962.118,70
2.747.954,06
ΗΠΕΙΡΟΣ
25
3.123.818,76
2.164.220,21
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ
16
1.801.249,72
1.250.306,64
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
16
1.708.860,52
1.180.150,91
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
14
1.432.464,90
981.297,13
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
9
1.274.831,00
892.381,68
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
7
961.315,00
672.920,50
ΣΥΝΟΛΟ
573
67.387.704,80
46.705.754,57
Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος ύψους 30.000.000,00 συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).Δεν υπάρχουν σχόλια: