Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013

Ερώτηση στο ΥΠΑΑΤ για την κατασκευή του Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στην Αλίαρτο έκανε ο Ευ. Μπασιάκος

Για τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς στην Αλίαρτο.

Είναι γνωστό ότι τον Οκτώβριο του 2006 αποφασίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η κατασκευή και λειτουργία στην Αλίαρτο, Μουσείου Αγροτικής Κληρονομιάς και Γεωργικής Τεχνολογίας, με ποσό 3 εκ. €. (ΕΠΑΑΥ-ΑΥ 2000-2006), σε παλαιό, χαρακτηριστικό της περιοχής και των δραστηριοτήτων της, κτίριο και χώρο που είχε διατεθεί. Με ισχυρή και αδιαμφισβήτητη επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση, που αφορούσε τον χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της Κωπαΐδας, το είδος των τοπικών διαχρονικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα εντός των υφιστάμενων κτιρίων, τη διάθεση από τοπικούς παράγοντες να δωρίσουν τοπικά παλαιά αντικείμενα, εργαλεία, φωτογραφίες κ. λ. π., που έχουν σχέση με την Αγροτική Κληρονομιά, τη γειτνίαση της περιοχής με το Λεκανοπέδιο Αττικής, για μεγάλη επισκεψιμότητα, λόγω ευκολότερης πρόσβασης, καθώς και την αξιοποίησή του Μουσείου στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Ο σχετικός διαγωνισμός ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και υπεγράφη το σχετικό συμφωνητικό. Χωρίς εξήγηση όμως διαλύθηκε από το Υπουργείο η σχετική σύμβαση το Δεκέμβριο του 2010!
Σχετικό είναι το επισυναπτόμενο αναλυτικό έγγραφο του Δημάρχου Αλιάρτου (της 7/06/2013) προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Κατόπιν αυτών
ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός
  • Ποια η εξήγηση της αυθαίρετης και αδικαιολόγητης διάλυσης της σχετικής σύμβασης; Που διατέθηκε το ποσό αυτό;
  • Ποιές οι συνέπειες της ενέργειας αυτής του Υπουργείου; και
  • Αν προτίθεται να επανεξετάσει τη θέση του Υπουργείου προς την κατεύθυνση της έγκρισης της κατασκευής του Μουσείου στην Αλίαρτο, για τους συγκεκριμένους λόγους;

Αθήνα, 17/06/13
Ο ερωτών Βουλευτής

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: