Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Πρόσκληση δικαιούχων μέτρου 144 για υποβολή αιτήσεων πληρωμής της γ’ δόσης – αποπληρωμή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΑΣ Λιβαδειάς

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣΘεσσαλονίκης 35 - 39, 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ, τηλ.: 22610-22576, fax.: 22610-87179Email: egs-liv@otenet.gr, Website: www.easlivadias.gr
ΕΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
Λιβαδειά 20-6.-2013.


Τμήμα: ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ
Προς

Πληροφορίες: ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΡΟΥ 144

Τηλ.: 2261089833


Email.: egsliv2@otenet.gr

Α.Π. 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δικαιούχων μέτρου 144 για υποβολή αιτήσεων πληρωμής της γ’ δόσης – αποπληρωμή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης.
 
Καλούνται οι δικαιούχοι του μέτρου 144 του ΠΑΑ 2007 – 2013 να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και έντυπα αίτηση πληρωμής για τη γ΄ δόση της οικονομικής ενίσχυσης που προκύπτει από την ένταξή τους στο μέτρο.
Η αίτηση θα υποβάλλεται αποκλειστικά από την Τετάρτη  12 /6/2013 και μέχρι τη Δευτέρα 29/7/2013 στα γραφεία της Ε.Α.Σ. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ από 8.00 έως 14.00 μ.μ  και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις http://tobacco.opekepe.gr και  http://www.opekepe.gr     
Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του, ο δικαιούχος θα πρέπει να την εκτυπώσει μέσα από το σύστημα και στη συνέχεια να την υπογράψει με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του. Εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή από τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται δεκτές. Οι υπογεγραμμένες και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής αιτήσεις θα πρέπει να σταλθούν, το αργότερο μέχρι και τις 9/8/2013 στη διεύθυνση:
«Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα, Μονάδα Β2, Λεωφ. Αθηνών 54-56, 10441 Αθήνα».
Απαραίτητα δικαιολογητικά : ΑΦΜ και Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 
 
 
                                                                       Για την Ε.Α.Σ.Λιβαδειάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: