Τρίτη 25 Ιουνίου 2013

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης: Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας – Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!

To ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ σε συνεργασία με το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ θα υλοποιήσουν  Προγράμματα Ενίσχυσης του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ  σε θέματα Εξωστρέφειας, που οργανώνει η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».


Προϋπόθεση Συμμετοχής: Εργαζόμενος σε ΜΜΕ ή αυτοαπασχολούμενος ή επιχειρηματίας με στόχο τη διεθνοποίηση. Το Πρόγραμμα αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων συμβουλευτικής και κατάρτισης, με σκοπό την Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού, των ΜΜΕ και των Επιχειρήσεων σε θέματα εξωστρέφειας.
Περιγραφή  Προγράμματος
Δράση: «Κατάρτιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε θέματα Εξωστρέφειας». Η Δράση αφορά την παροχή κατάρτισης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων των επιχειρήσεων, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σημαντικό απόθεμα ανθρώπινου δυναμικού, με ειδικές γνώσεις και τεχνικές σε θέματα εξωστρέφειας προς όφελος των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 40 ώρες και  οι καταρτιζόμενοι  επιδοτούνται με  € 5  ανά ώρα κατάρτισης (μικτά).
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ & ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»
*      8 Βήματα για να Εξάγω
*      Όροι Παράδοσης (INCOTERMS)
*      Όροι Πληρωμής
*      Δίκτυα Διανομής
*      Τελωνειακά & Φορολογικά Θέματα
*      Ηλεκτρονικό Τελωνείο
*      Συσκευασία & Labeling προϊόντων
*      Τιμολογιακή  πολιτική
*      Εξωτερικό marketing & Εκπόνηση Έρευνας Αγοράς
*      Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις & Αποστολές
*      Διαπολιτισμική Επικοινωνία & Εξυπηρέτηση Διεθνών Πελατών
*      Υγιεινή & Ασφάλεια

  
Απαραίτητα Δικαιολογητικά Ένταξης στο πρόγραμμα
1.       Αίτηση συμμετοχής
2.       Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3.       Βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος
4.       Πρόσφατο βιογραφικό  σημείωμα
5.       Πρόσφατη φωτογραφία
6.       Υπεύθυνη Δήλωση ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί  προσωπικό άνω των 250 ατόμων
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε ενδιαφερόμενους που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.
Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να καταθέσει μία μόνο αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πληροφορίες - Αιτήσεις :
 Επωνυμία: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε., κα Aικατερίνη Χατζίνα
Διεύθυνση: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΙΣΧΥΛΟΥ & ΟΔΥΣΣΕΩΣ  ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Τηλέφωνο/ φαξ: 22610-27676
e.mail: keknab@otenet.gr

Ιστοσελίδα: http://www.viotia.net/kek

Δεν υπάρχουν σχόλια: