Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2018

Περισσότερη βιομηχανία για νέες και καλύτερες δουλειές!

Με βασικό μήνυμα ότι η οριστική και βιώσιμη έξοδος από την κρίση προϋποθέτει την ισχυρή δέσμευση των παραγωγικών δυνάμεων και της Πολιτείας σε έναν φιλόδοξο εθνικό στόχο αύξησης του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνεδρίαση στην Αθήνα της Επιτροπής Βιομηχανίας της BusinessEurope, κατόπιν πρόσκλησης του ΣΕΒ.
Το σχέδιο βιομηχανικής αναγέννησης εναρμονίζεται με την στρατηγική της ΕΕ για την βιομηχανική πολιτική και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν έχουν προκύψει σε συνεργασία με τους φορείς που έχουν συνυπογράψει τη σχετική κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε προ διμήνου στο πλαίσιο ευρύτερης συμφωνίας 27 βιομηχανικών και περιφερειακών συνδέσμων της χώρας. Όπως τονίστηκε στο πλαίσιο της συνάντησης η βιομηχανία, ακόμη και μέσα στην κρίση, προσφέρει σταθερές και καλά πληρωμένες δουλειές. Δημιουργεί απασχόληση σε περίπου 1,2 εκατομμύρια εργαζομένους (άμεσα και έμμεσα).  Δηλαδή ένας στους τέσσερεις εργαζόμενους στην χώρα απασχολείται σε βιομηχανικές δραστηριότητες ή σε δραστηριότητες που οφείλονται στη βιομηχανία.  
Η ελληνική βιομηχανία επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα μέσα στην κρίση. Λόγω των υψηλών πολλαπλασιαστικών επιδράσεών της, η συμβολή της παραμένει καθοριστική και προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Οι μεταποιητικές δραστηριότητες δημιουργούν το 9,9% περίπου της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ*) το 2016 (ή στο 8,6% του ΑΕΠ), ενώ ο ευρύτερος βιομηχανικός τομέας (μεταποίηση, εξόρυξη, ενέργεια, κ.τλ.) δημιουργεί το 13,8% της ΑΠΑ (Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία), με €20,5 δις. άμεσα -επιδόσεις εξαιρετικές με τα σημερινά δεδομένα της κρίσης.  Επιπλέον, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην εξωστρέφεια είναι ζωτική,  αφού το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα (αξίας €22,3 δις.) ή το 42,1% των συνολικών εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού, της ναυτιλίας των μεταφορών, κ.λπ.) μέσα από εξαγωγές σε 181 χώρες. Τέλος, συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, ενώ ακόμα και μέσα στην κρίση πραγματοποίησε €23 δις. επενδύσεις (2009-2015).
Ο  Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που φιλοξενούμε την Επιτροπή Βιομηχανικών Υποθέσεων της BusinessEurope, της μεγαλύτερης εργοδοτικής Ένωσης της Ευρώπης. Παρουσιάσαμε στους ομόλογους μεγάλους βιομηχανικούς συνδέσμους της Ευρώπης τις θέσεις μας για τη βιομηχανική αναγέννηση στην Ελλάδα αλλά και την ΕΕ.  Μιας αναγέννησης που μας ενδιαφέρει άμεσα, διότι περισσότερη βιομηχανία σημαίνει περισσότερες, σταθερές και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Η υιοθέτηση του Εθνικού Στόχου πρέπει να γίνει με ευρεία συναίνεση και να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως εκλογικών κύκλων και πολιτικών αλλαγών. Αν όλοι μαζί συμφωνούσαμε και εφαρμόζαμε ένα συνεκτικό πλαίσιο βιομηχανικής ανάπτυξης, τότε θα δημιουργούσαμε σταδιακά, άμεσα και έμμεσα, 550.000 νέες θέσεις εργασίας και θα είχαμε 15.000 επιπλέον μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η μέση αμοιβή εργαζομένου είναι έως και διπλάσια στη μεταποίηση και στις συνδεδεμένες υπηρεσίες. Συνεπώς θα είχαμε έως και €30δις το χρόνο παραπάνω επενδύσεις, και το κράτος θα εισέπραττε περισσότερα έσοδα λόγω της αύξησης της φορολογητέας ύλης).  Με τα δεδομένα αυτά, θα διπλασιάζαμε το κατά κεφαλή ΑΕΠ και θα μετατρέπαμε το Brain Drain σε Brain Gain».
Ο κ. Gerhard Koch, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανικών Υποθέσεων της BusinessEurope, δήλωσε τα εξής: «Μια ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την επίλυση των κυριότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Ελλάδα μέσα στην κρίση.  Μπορεί να συνεισφέρει σε νέες θέσεις εργασίας αλλά και σε βελτίωση του ΑΕΠ. Όμως η βιομηχανία δύσκολα θα είναι ισχυρή και ανταγωνιστική χωρίς ένα φιλικό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον, που ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις εξαγωγές και την καινοτομία. Για να επιτευχθούν αυτά, είναι απαραίτητη μια αποτελεσματική εθνική στρατηγική για την αναγέννηση της βιομηχανίας, με σαφείς ποσοτικούς στόχους και μηχανισμούς γρήγορης υλοποίησης. Αυτό που έχει σημασία, είναι να δημιουργηθεί ένας ενάρετος κύκλος παραγωγικής ανάπτυξης.  H BusinessEurope οργάνωσε την συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας στην Αθήνα, για να ενισχύσουμε το μήνυμα του ΣΕΒ, το βιομηχανικό σύνδεσμο μέλος μας, ότι η βιομηχανία έχει καθοριστική σημασία για νέες θέσεις εργασίας, βιώσιμη ανάπτυξη και ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη».

Σημειώνεται ότι ο ΣΕΒ παράθεσε δείπνο προς τιμή της Επιτροπής Βιομηχανίας της BusinessEurope στις 29/1/18 με ομιλητή τον αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση. Στο δείπνο προσκεκλημένοι ήταν επίσης οι Πρόεδροι των βιομηχανικών και περιφερειακών συνδέσμων της χώρας που συνυπέγραψαν τον εθνικό στόχο για την βιομηχανία. Οι προτάσεις του ΣΕΒ για τη βιομηχανική αναγέννηση και την επίτευξη του εθνικού στόχου για τη βιομηχανία,  αναλυτικά εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: