Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανανέωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Ε.Ν. Θήβας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5.30 μμ.
Στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60

Καλούμε τα μέλη μας, σε τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 5.30μμ., στο τοπικό μας κέντρο, Κάδμου 56-60.
Θέματα ημερησίας διατάξεως
  • Έγκριση της Έκθεσης πεπραγμένων 2017
  • Έγκριση του διαχειριστικού απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017 και του ισολογισμού αυτού
  • Έγκριση του προϋπολογισμού του νέου έτους 2018
  • Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέρθει εκ νέου, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα της αντίστοιχης ημέρας της επόμενης εβδομάδας, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών, χωρίς νέα πρόσκληση.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωάννα Τούσσα

Δεν υπάρχουν σχόλια: