Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018

Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανάμεσα στον Σ.Β.Θ.Κ.Ε. και την Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της συνεργασίας του Enterprise Europe Network-Hellas του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, με φορείς που προάγουν την ελληνική επιχειρηματικότητα, υπεγράφη στις 22 Ιανουαρίου 2018,  Πρωτόκολλο Συνεργασίας από την Πρόεδρο του Συνδέσμου κα Ε. Κολιοπούλου και τον Πρόεδρο της Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ κ. Άγι Πιστιόλα.

Η πρωτοβουλία αυτή, η οποία αναμένεται να ενδυναμώσει τη συνεργασία των εν λόγω φορέων, εστιάζει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών και στην ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που αφορούν στους ακόλουθους τομείς:
  •  
  • Στη διάχυση των ευρωπαϊκών θεμάτων, των πολιτικών και των δράσεων υπέρ των ΜΜΕ
  • Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων κυρίως των ΜΜΕ
  • Στην υποβοήθηση της συμμετοχής των ΜΜΕ σε διεθνείς εκθέσεις και φόρα για την αναζήτηση συνεργατών
  • Στην ενθάρρυνση της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα, καθώς και
  • Στην καταγραφή των προβλημάτων των επιχειρήσεων και την προώθησή τους σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. 
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος,  από τις αρχές του 2008, συμμετέχει στο Enterprise Europe Network-Hellas, μέλος του Enterprise Europe  Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης, το οποίο αποτελείται από 600 συνεργαζόμενους φορείς σε περισσότερες από 60 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης. 
Ο Σύνδεσμος προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες του Δικτύου στις επιχειρήσεις της περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά τους μέσω της καινοτομίας και να υποστηρίξει την εξωστρεφή τους δραστηριότητα.


Η κα Κολιοπούλου και ο κ. Πιστιόλας, εξέφρασαν τη βεβαιότητά τους ότι η συνεργασία αυτή, σηματοδοτεί την αμοιβαία πρόθεση των δύο οργανισμών να συνεργαστούν, με στόχο τη  βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: