Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση από το ΚΕΚ Σπουδή

Ε’ ΚΥΚΛΟΣ αιτήσεων για άνεργους νέους 18-24 ετών στο πρόγραμμα: «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου» . 
Αιτήσεις από 26/01/2018 - 28/02/2018

Δεν υπάρχουν σχόλια: