Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019

Ολοκληρώθηκε η 3η Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής των Αντιπροσώπων του έργου FEMINA στη Λαμία
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου FEMINA, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνεχίζει τις δράσεις ανοιχτής συμμετοχής και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου στους βασικούς περιφερειακούς φορείς του κλάδου, καλώντας εκπροσώπους των σχετικών οργανισμών σε εξειδικευμένες συνεδριάσεις και συναντήσεις εργασίας.  Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019, η τρίτη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής των αντιπροσώπων του έργου FEMINA, έργο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.
Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με αφορμή την ενεργή συμμετοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG EUROPE 2014 – 2020.
Στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση σχετικά με τα συμπεράσματα της συνάντησης των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στο Grimstad της Νορβηγίας, η ανταλλαγή απόψεων των φορέων της Περιφέρειας που συμμετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Αντιπροσώπων και η παρουσίαση των επόμενων βημάτων του έργου.
Πιο αναλυτικά, έλαβαν χώρα:
·        Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου και αξιολόγηση αυτής.
·        Ενημέρωση σχετικά με τη 3η συνάντηση των εταίρων (3rd Femina Convention), που έλαβε χώρα στο Grimstad.
·        Παρουσίαση Καλών Πρακτικών (Good Practices- GP) που παρουσιάστηκαν στο 3rd Femina Convention.
·        Συζήτηση για προτάσεις επιπλέον Καλών Πρακτικών που μπορούν να εφαρμοστούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ανοιχτή συζήτηση).
Η τρίτη Συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής των αντιπροσώπων του έργου αποτέλεσε ένα ουσιαστικό βήμα για την εκπόνηση ενός συνεκτικού και αποδοτικού πλάνου δράσης που θα στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στην πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση στις ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας και στην ενσωμάτωση της διάστασης των φύλων στην καινοτομία.

Επικεφαλής εταίρος του έργου είναι ο φορέας «Arezzo Inovation», ενώ συμμετέχουν συνολικά δέκα (10) εταίροι:
1.  Arezzo Innovation 
2.  AREZZO CHAMBER OF COMMERCE, CRAFT AND AGRICULTURE  IT
3.  Global Center of Excellence (GCE)
4.  Athens University of Economics and Business - Research Centre 
5.  Regional Development Fund on behalf of the Region of Sterea Ellada 
6.  Bucharest-Ilfov Regional Development Agency 
7.  SODERCAN - Cantabria Regional Development Agency 
8.  Region Dalarna 
9.  DG Women issues and Gender Equality, Government of Cantabria 
10. CMO STAMM


Δεν υπάρχουν σχόλια: