Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος


Τα Επιμελητήρια και η Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώνουν τις δυνάμεις τους για τον συντονισμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων που θα συμβάλουν στην προώθηση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη χθες Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.
Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, η Επιμελητηριακή Κοινότητα, με τη συνεργασία της αυτή, αποσκοπεί να δώσει τις καλύτερες δυνατές λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινωνίες και οι κατά τόπους επιχειρήσεις και κυρίως να προωθήσει εξειδικευμένες προτάσεις για δράσεις που θα ενισχύσουν την απασχόληση και θα μειώσουν την ανεργία.
Επιχειρηματίες και τοπικοί φορείς από κοινού μπορούν να χαράξουν μια νέα πορεία ανάπτυξης και προοπτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: