Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Καταβολή 213.875.000 ευρώ για την εξόφληση των οφειλών του δημοσίου προς ΟΤΑ

Εγκρίθηκε η καταβολή ποσού ύψους 213.875.000 ευρώ για την εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τους δήμους. Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε την απόφαση της απόδοσης της τελευταίας δόσης για τις οφειλές όπως αυτές είχαν προσδιοριστεί  το 2009.

Ταυτόχρονα, επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά ποσό ύψους 213.875.000 ευρώ, στο πλαίσιο της από 22 Μαΐου 2009 Σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1828/1989 και λοιπές διατάξεις όπως ισχύουν».
Τα ποσά που θα πιστωθούν στους δικαιούχους δήμους διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών καθώς και για τις επενδυτικές δραστηριότητες έργων των δήμων της χώρας, Ωστόσο, μπορούν οι δικαιούχοι ΟΤΑ να διαθέσουν τα ποσά κατά την κρίση τους, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΥΠΕΣ.
Η συγκεκριμένη δόση αποτελεί την τελευταία από τις 8 ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπονταν να αποδοθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ν.3756/2009.

Δεν υπάρχουν σχόλια: