Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016

Πρόσκληση για συμμετοχή στη διαβούλευση για τις υπηρεσίες ΓΕΜΗ

Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τίθεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση σχετικό ερωτηματολόγιο με τίτλο "Έρευνα για τις Υπηρεσίες  ΓΕΜΗ" .

Η παρούσα έρευνα απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με τις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου της χώρας (ΥΓΕΜΗ) αναφορικά με την εκτέλεση της εμπορικής δημοσιότητας πράξεων και στοιχείων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Στην ανωτέρω έρευνα καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση, εξέλιξη και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου που διέπει τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 14:00.

Κλικ για είσοδο στη διαβούλευση:

https://gge.typeform.com/to/xu0ijN

Δεν υπάρχουν σχόλια: