Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Προτάσεις και παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο για την κινητικότητα επανακατέθεσε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης στην υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη

Τις προτάσεις και παρατηρήσεις της ΚΕΔΕ  επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης  για την κινητικότητα, το οποίο κατατέθηκε και αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή, επανακατέθεσε σήμερα  ο πρόεδρος Γ. Πατούλης στην υπουργό ΄Ολγα Γεροβασίλη.
Ειδικότερα συμπληρωματικά με τις τροποποιήσεις του αρχικού σχεδίου νόμου, η ΚΕΔΕ σημειώνει τις ακόλουθες παρατηρήσεις και προτάσεις:
Για το άρθρο 4 η ΚΕΔΕ διαφωνεί με την πρόβλεψη της παραγράφου  4, σύμφωνα με την οποία για να μπορεί να ανοίξει η μετάταξη ή απόσπαση  για υπαλλήλους  δήμων με πληθυσμό άνω των  90.000 κατοίκων το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο δήμο–φορέα προέλευσης του υπαλλήλου,  από 65% που προβλεπόταν αρχικά, μειώνεται στο 50%.  Η ΚΕΔΕ παρατηρεί ότι η διάταξη αυτή υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει γενικότερα στην εκπόνηση πλασματικών ΟΥΕ.
Επίσης η ΚΕΔΕ διαφωνεί απολύτως  με την πρόβλεψη ότι «για τη μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ α΄ βαθμού  απαιτείται επιπλέον   η γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου»  και επιμένει  ότι «προϋπόθεση για τη μετάταξη είναι η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου και όχι η απλή γνώμη».  Και αυτό γιατί «σε διαφορετική περίπτωση, θα αποψιλωθούν κρίσιμες υπηρεσίες των ΟΤΑ, δεδομένου ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα από τις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, την απαγόρευση των προσλήψεων προσωπικού, τις μετατάξεις γενικά και τις μετατάξεις από την εφαρμογή του συστήματος κινητικότητας που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση».
Επίσης η ΚΕΔΕ θεωρεί θετική την πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου της στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας ( άρθρο 5),  εκτιμώντας ωστόσο ότι πρέπει να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου.
Σε ότι αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, η ΚΕΔΕ τονίζει ότι δεν διαφωνεί με τη προβλεπόμενη συνέντευξη (άρθρο 7, παρ. 3) υπό την προϋπόθεση ότι αυτή, για τους ΟΤΑ θα διενεργηθεί από το αρμόδιο για διορισμούς όργανο, δεδομένου ότι οι μικροί δήμοι δεν διαθέτουν γενικούς διευθυντές.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση με συνέντευξη για τους υπαλλήλους των κλάδων Δ.Ε. και ιδίως Υ.Ε., η ΚΕΔΕ θεωρεί  ότι δεν συνηθίζεται στα γνωστά συστήματα αξιολόγησης και μάλλον θα δημιουργήσει προβλήματα.

Για το άρθρο 18 και σε ότι αφορά στις εκκρεμείς μετατάξεις, η ΚΕΔΕ ζητά αποσαφήνιση σε ότι αφορά τους δήμους. Επίσης προτείνει στους φορείς  της παρ. 3 του άρθρου αυτού, να συμπεριληφθούν και τα συλλογικά όργανα της α΄ και β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΠΕΔ). 

Δεν υπάρχουν σχόλια: