Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2016

Υπεγράφη με το ΔΙΑΖΩΜΑ η εκπόνηση της μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ - ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στιγμιότυπο από την σχετική υπογραφή με τον Πρόεδρο του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρο Μπενο και τους μελετητές

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2016 υπεγράφη στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» η σύμβαση για την ανάθεση της εκπόνησης μελέτης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΕΛΙΩΝ - ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΙΟΥ Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ». Τη σύμβαση ανέθεσε το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην κα Γεωργία Μακρυνόρη, αρχιτέκτονα - μηχανικό. Τη μελετητική ομάδα αποτελούν οι κ.κ. Γεωργία Μακρυνόρη, αρχιτέκτων MSC, Ε.Μ.Π., Σωτήρης Βογιατζής, Δρ. αρχιτέκτων Ε.Μ.Π., ως σύμβουλος, Άννα Αρβανιτάκη, Δρ. πολιτικός μηχανικός και Κωνσταντίνος Καστανιάς, Η/Μηχανολόγος. 

Αντικείμενο της ανατιθέμενης μελέτης είναι η Α΄ φάση της αποκατάστασης κτηρίου κελιών-πρεσβυτέριου Ι. Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας και περιλαμβάνει: 

1. Ηλεκτρονικό ανασχεδιασμό και συμπλήρωση της αποτύπωσης του κτηρίου των κελιών-πρεσβυτερίου. 

2. Οριστική μελέτη αποκατάστασης του υφισταμένου κτηρίου και προσθήκη νέων λειτουργιών. 

Η ανάθεση της Β΄ φάσης της μελέτης θα γίνει με την υπογραφή νέας συμπληρωματικής σύμβασης. 

Η ανάθεση της εν λόγω μελέτης είναι αναγκαία για την ωριμότητα του έργου του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού Βοιωτίας και την ένταξή του στο Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: