Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016

Ποια δημόσια κτήρια στη Βοιωτία προορίζονται για αξιοποίηση ξαναρωτά ο Μπασιάκος

Σε Ερώτησή του προς τη Βουλή (778/31.10.2016), ο Βουλευτής Βοιωτίας και Αν. Τομεάρχης Οικονομίας και Ανάπτυξης ΝΔ, Βαγγέλης Μπασιάκος, ζήτησε να ενημερωθεί από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών για τα πλήρη στοιχεία των δημόσιων ακινήτων που προορίζονται για αξιοποίηση στη Βοιωτία. Στη σχετική απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών κας Κ. Παπανάτσιου αναφέρονται τα εξής:
«Σε απάντηση της υπ' αριθμ. πρωτ. 778/31-10-16 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Η λίστα στην οποία γίνεται αναφορά στην ερώτηση δεν έχει περιέλθει σε γνώση του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Π.Ε. Βοιωτίας. Περαιτέρω και σε ότι αφορά την αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου αυτή δεν είναι στις
αρμοδιότητες του ανωτέρω Αυτοτελούς Γραφείου και δεν ήταν ούτε και όταν λειτουργούσε ως τμήμα σε επίπεδο νομού (πρώην Κτηματική Υπηρεσία), ώστε να διατηρεί τέτοια στοιχεία.
Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα βιβλία καταγραφής, τα
καταγεγραμμένα Δημόσια Κτήματα στην Βοιωτία είναι 613, εκ των οποίων 116 στα βιβλία Λιβαδειάς (περιλαμβάνονται τα Δημόσια Κτήματα που βρίσκονται στην πρώην Επαρχία Λιβαδειάς) και 497 στα βιβλία Θήβας (περιλαμβάνονται τα Δημόσια Κτήματα που βρίσκονται στην πρώην Επαρχία Θήβας), μεγάλος αριθμός εκ των οποίων διαχειρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, αρκετά από τα υπόλοιπα αναγράφεται ότι έχουν εκποιηθεί και άλλα χαρακτηρίζονται ως βραχώδης - πετρώδης έκταση.
Συνεπώς, για να είναι σε θέση το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Π.Ε. Βοιωτίας να παράσχει περισσότερα στοιχεία, θα πρέπει να του γνωστοποιηθεί η εν λόγω Λίστα, ώστε να ερευνήσει το κάθε ένα από τ' αναφερόμενα σε αυτή Δημόσια Κτήματα τι αφορά.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ»

Επειδή από το πνεύμα της Απάντησης αυτής διαφαίνεται μια κυβερνητική διάθεση άγνοιας, αν όχι απόκρυψης, από την αρμόδια Υπουργό της ταυτότητας των ακινήτων που προορίζονται για αξιοποίηση στη Βοιωτία, ο κ. Μπασιάκος επαναφέρει, με νέα Ερώτησή του, το θέμα στη Βουλή, ζητώντας και πάλι να ενημερωθεί, με συγκεκριμένα στοιχεία, για τα 613 δημόσια ακίνητα που προορίζονται για αξιοποίηση στη Βοιωτία, κατά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα, με τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους. Η Ερώτηση έχει ως εξής:

«ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τον Υπουργό Οικονομικών.

ΘΕΜΑ: 613 Δημόσια «Ακίνητα προς Πιθανή Αξιοποίηση» στη Βοιωτία!

Σε συνέχεια των με αριθ. 7404/29-7-2016 και 6136/13-06-2016 αναπάντητων Ερωτήσεων μου για τα «ακίνητα προς πιθανή αξιοποίηση» στη Βοιωτία, όπου ζητείται από τον αρμόδιο Υπουργό η δημοσιοποίηση της λίστας των «Ακινήτων προς Πιθανή Αξιοποίηση», με την οποία καθορίζονται κατά Νομό, Καποδιστριακό και Καλλικρατικό Δήμο, τα ακίνητα αυτά της Βοιωτίας, χωρίς όμως να είναι, εξαρχής, σαφώς προσδιορισμένα τα χαρακτηριστικά τους (π.χ. χρήση, έτος κατασκευής κτιρίου), καθώς και της με αριθ. 778/31-10-2016 σχετικής Ερώτησής μου, η οποία απαντήθηκε ανεπαρκώς από την αρμόδια Υφυπουργό Οικονομικών, επανέρχομαι, τονίζοντας την ανάγκη σαφούς και πλήρους δημοσιοποίησης όλων των εν δυνάμει προς αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων της Βοιωτίας, τα οποία έχουν ενταχθεί, με βάση τη νομοθεσία του Μαϊου 2016, στο νέο Υπερταμείο Αποκρατικοποιήσεων, που έχει σκοπό για τα επόμενα 99 χρόνια να α) συνεισφέρει πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και β) συμβάλλει στην απομείωση του χρέους. Από το πνεύμα της υπουργικής απάντησης φαίνεται μια εικόνα κυβερνητικής άγνοιας ή και διάθεσης απόκρυψης από την ευρύτερη κοινωνία της Βοιωτίας της ταυτότητας των 613 ακινήτων, που προορίζονται για αξιοποίηση τα επόμενα 99 χρόνια στη Βοιωτία. Ζητώντας, λοιπόν, τη συγκεκριμένη αναφορά, με τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά κάθε συγκεκριμένου από τα πιο πάνω ακίνητα,

ΕΡΩΤΩ και πάλι τον κ. Υπουργό

  1. Ποια ακίνητα προσδιορίζονται πλέον «προς Πιθανή Αξιοποίηση» στη Βοιωτία, κατά Δήμο και Δημοτικό Διαμέρισμα, και ποια τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, ώστε να γίνουν γνωστά και με σαφή τρόπο στις τοπικές κοινωνίες;
  2. Είναι σε γνώση, και ποιών, τα «ακίνητα προς αξιοποίηση»;
  3. Είχε προηγηθεί οποιαδήποτε προεργασία ενημέρωσης των τοπικών κοινωνιών και των φορέων και εκπροσώπων τους, επί ενός τόσο σοβαρού ζητήματος που αφορά τη διαφάνεια, τη διαβούλευση και τις προοπτικές των συγκεκριμένων 613 ακινήτων;
  4. Ποιες είναι οι «κόκκινες γραμμές αξιοποίησης» και για ποιες περιπτώσεις;
  5. Εάν η αρμόδια Υπηρεσία (στην προκειμένη περίπτωση, το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Π.Ε. Βοιωτίας) δεν είναι σε θέση να γνωρίζει – σύμφωνα με την από 22/11/2016 απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών - τη «δημοσιοποιημένη» λίστα των ακινήτων προς πιθανή αξιοποίηση στη Βοιωτία, πώς είναι δυνατόν ο απλός πολίτης, καθώς και η ευρύτερη τοπική κοινωνία, της Βοιωτίας να γίνουν γνώστες, με σαφή τρόπο, των 613 ακινήτων, με τα εξειδικευμένα χαρακτηριστικά τους, που προορίζονται για αξιοποίηση;

                                                                                                          Ο ερωτών Βουλευτής


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια: