Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Εξαιρετικά παραγωγικές αποδεικνύονται οι θεματικές επιτροπές της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας

Ο Πρόεδρος της Θεματικής  Επιτροπής  Τουριστικής   Ανάπτυξης της  ΠΕΔ  Στερεάς  Ελλάδας
 κ. Γιάννης Ρούλιας, Αντιδήμαρχος
   Δήμου  Λαμιέων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαιρετικά παραγωγικές αποδεικνύονται οι θεματικές επιτροπές  της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, οι οποίες διαμορφώνουν τις τελικές τους προτάσεις στο πλαίσιο  του προσυνεδριακού διαλόγου της ΚΕΔΕ.

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης Συνεδρίασης  της Θεματικής Επιτροπής «ΕΣΠΑ 2014-2020», είχαμε και τα αποτελέσματα – θέσεις δύο ακόμη πολύ σημαντικών επιτροπών, της Θεματικής  Επιτροπής  Τουριστικής   Ανάπτυξης καθώς και της Θεματικής Επιτροπής « Πολιτισμού , Παιδείας ,Νεολαίας & Αθλητισμού ».

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Θεματικής  Επιτροπής  Τουριστικής   Ανάπτυξης της  ΠΕΔ  Στερεάς  Ελλάδας κ. Γιάννης Ρούλιας, Αντιδήμαρχος   Δήμου  Λαμιέων, στην εισήγησή του τόνισε πως: «Με  δεδομένο ότι  η  Τοπική  Αυτοδιοίκηση    πρέπει  να  βρει  καινούργιους   και  καινοτόμους  τρόπους  ανάπτυξης  και  ανάδειξης  των  τοπικών  κοινωνιών  για  την  τόνωση της  τοπικής  οικονομίας   με  στρατηγική  και  όραμα , προκειμένου  να  προσελκύσει  επιπλέον  επισκέπτες   που  θα   δημιουργήσουν  νέες  θέσεις  εργασίας  η  Θεματική  επιτροπή  Τουριστικής  Ανάπτυξης   της  ΠΕΔ  Στερεάς  Ελλάδας, στην  1η  συνεδρίαση   της   στις  12 /03  /2015,  αποφάσισε  να  καταθέσει  στην  Προσυνεδριακή  Συνάντηση  της  ΚΕΔΕ   στον  Πειραιά  τις  προτάσεις   και  τις  θέσεις της  προς  την  Επιτροπή  Τουριστικής  Ανάπτυξης  της  ΚΕΔΕ   με  γνώμονα  την εποικοδομητική  συμβολή στον  προσυνεδριακό  διάλογο  εν  όψη  του  τακτικού  συνεδρίου  της  ΚΕΔΕ  στην  Χαλκιδική   που  θα  πραγματοποιηθεί  από  τις  7 έως  9  Μάιου  2015». Οι προτάσεις της Επιτροπής διαμορφώθηκαν ως εξής:

·         Εάν  οι  αξιοποιήσιμοι  Τουριστικοί  Πόροι  που  τώρα  ανήκουν  στο  ΤΑΙΠΕΔ και  Λιμενικά  Ταμεία  δεν  περάσουν στην Τοπική  Αυτοδιοίκηση, θα  συνεχίσει να υφίσταται  η  οικονομική ,  κοινωνική  και  αναπτυξιακή  τους απαξίωση. Στην  περίπτωση  που  Δήμος  βρει  επενδυτή   θα πρέπει να  του  παραχωρείται   ο  χώρος στον οποίο θα γίνει η παρέμβαση.

·         Να  ενισχυθούν  τα  Γραφεία  Τουρισμού  των  Δήμων  με  πόρους  και την πρόβλεψη θέσης ειδικού  συνεργάτη.

·         Να  απλοποιηθούν  οι  γραφειοκρατικές  διαδικασίες  των  εμπλεκόμενων  φορέων  και  υπηρεσιών  σε  θέματα  επενδύσεων.

·         Να  προβλεφθεί  η  δυνατότητα  των  εξόδων  φιλοξενίας  των    Δήμων  που  έχουν  στόχο  την  Τουριστική  προβολή  και  ανάπτυξη   του  Δήμου. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει  να  θεωρούνται  επιλέξιμες  δαπάνες.

·         Να αποσυνδεθεί η   αυτοδύναμη  τουριστική  προβολή  των  Δήμων  από  την  έγκριση  του Ε.Ο.Τ.

Παράλληλα, συνεδρίασε και η  Θεματική Επιτροπή « Πολιτισμού , Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού» της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, που επίσης συνόψισε τις προτάσεις – θέσεις της στη  χάραξη αντίστοιχων πολιτικών από την ΚΕΔΕ  εν όψει του ετήσιου Τακτικού της Συνεδρίου και στα πλαίσια της διεκδίκησης της επίλυσης των προβλημάτων αυτών από την Κεντρική Διοίκηση.
 
O Πρόεδρος της Θεματικής Επιτροπής
«Πολιτισμού, Παιδείας , Νεολαίας & Αθλητισμού»
  της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας
κ. Νικόλαος Λιόλιος, Δημάρχος Λοκρών. 
Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου της Θεματικής Επιτροπής «Πολιτισμού, Παιδείας , Νεολαίας & Αθλητισμού»  της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαου Λιόλιου, Δημάρχου Λοκρών, και τις τοποθετήσεις των μελών γίνεται σαφές ότι τα κυριότερα ζητήματα  που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι της Στερεάς Ελλάδας και στα οποία θα πρέπει να εστιαστεί η προσπάθεια όλων είναι τα κάτωθι:

·         Οι κτιριακές υποδομές για την εγκατάσταση των Ειδικών Σχολείων. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις στα περισσότερα Ειδικά Σχολεία είναι απαράδεκτες και οι συνθήκες φοίτησης των παιδιών αυτών είναι άθλιες.

·         Η ασφάλεια των σχολικών κτιρίων  ( οικοδομικές αιτίες , αντισεισμική -αντικεραυνική προστασία , μελέτες στατικής επάρκειας κλπ ).

·         Η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των Σχολικών Επιτροπών , τόσο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων με έμφαση στις δαπάνες για θέρμανση , όσο και για τις συντηρήσεις – επισκευές των κτιρίων.

·         Η επαναπρόσληψη των σχολικών φυλάκων.

·         Η ομαλή χρηματοδότηση δαπανών για τις σχολικές καθαρίστριες.

·         Η συνέχιση του Προγράμματος  Δια Βίου Μάθησης.

·         Η στήριξη δημιουργίας και λειτουργίας Κοινωνικών Φροντιστηρίων στους Δήμους και

·         Η λειτουργία Συμβουλίων Νέων για την  εμπλοκή της νεολαίας  αφ΄ενός στα θέματα που την απασχολούν και αφ ετέρου στα γενικότερα ζητήματα των τοπικών κοινωνιών .

Τέλος θέση της Επιτροπής είναι ότι τα προβλήματα  αυτά  πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα  μέσα από  ακριβή  καταγραφή των αναγκών , εκπόνηση των σχετικών μελετών και χρηματοδότηση έργων κυρίως μέσα από την ένταξή τους  στο νέο ΕΣΠΑ  2014 – 2020 .


Δεν υπάρχουν σχόλια: