Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Ερωτήματα για τον ΦοΣΔΑ καταθέτουν στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Ερώτηση προς τον: Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

Θέμα: Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας 

               Με τον νόμο 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτη ορίστηκε η ενοποίηση όλων των Φορέων διαχείρισης ανά περιφέρεια σε  ενοποίηση σε ένα ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Συνδέσμου δηλαδή ΝΠΔΔ και μάλιστα εντός ενός έτους από την εφαρμογή του. Έτσι από την μια απομάκρυνε ακόμη περισσότερο από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και έκανε πιο συγκεντρωτικές τις αποφάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων, από την άλλη η νομική μορφή Συνδέσμου δημοσίου δικαίου υποτίθεται ότι διασφάλιζε ένα ορισμένο επίπεδο δημόσιου ελέγχου. Ωστόσο με το άρθρο 16 παρ.6 του ν. 4071/2012, προβλέπεται ότι  ο περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ, δύναται να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία του άρθρου 265 του ν. 3463/2006 εφόσον αυτό αποφασισθεί από τα δημοτικά συμβούλια των δήμων μελών του συνδέσμου, που παράγουν τουλάχιστον άνω του 60% των απορριμμάτων της οικείας περιφέρειας, βάσει των στοιχείων του ΠΕΣΔΑ.
Με την επίκληση αυτού του άρθρου συγκροτήθηκε στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ΦΟΔΣΑ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ακόμη και οι Δήμοι που τα δημοτικά τους συμβούλια διαφώνησαν, με αντικείμενο την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Στο καταστατικό, στους σκοπούς της Α.Ε. προβλέπονται όλες οι διαδικασίες που σήμερα ασκούν οι Δήμοι. Από την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων μέχρι την αποκομιδή των απορριμμάτων και από την ανακύκλωση μέχρι την υγειονομική ταφή και την ενεργειακή αξιοποίηση (δηλαδή και την καύση). Η τελευταία μάλιστα αναφέρεται δύο φορές. Ο ΦοΔΣΑ Α.Ε. θα είναι αυτός που θα εκπονεί και θα εφαρμόζει τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων. Η Γενική Συνέλευση προβλέπεται να συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά κατ’ έτος. Η απαρτία επιτυγχάνεται  «όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται σ' αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου» δηλαδή 8 από τους 25 Δήμους. Όλες οι ουσιαστικές αρμοδιότητες ασκούνται από το Δ.Σ. που είναι μόλις 11-μελές. Αυτό το Δ.Σ. εκτός των άλλων αποφασίζει και για το κόστος των προαναφερόμενων υπηρεσιών του ΦοΔΣΑ προς τους Δήμους. Η είσπραξη είναι βεβαιωμένη είτε από την απευθείας μεταβίβαση των δημοτικών τελών στον ΦοΔΣΑ είτε από την απόδοση από τους Δήμους. Για τους κακοπληρωτές προβλέπεται η παρακράτηση μέσω του ΥΠΕΣ από τα τακτικά τους έσοδα.
Με τις προβλέψεις αυτές, οι Δήμοι εκχωρούν τη δυνατότητα να κάνουν πολιτική αφενός για ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό ζήτημα, τη διαχείριση των απορριμμάτων και αφετέρου για τα δημοτικά τέλη. Αυτά ουσιαστικά θα αποφασίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του ΦοΔΣΑ αφού η καθαριότητα είναι μια ανταποδοτική λειτουργία δηλαδή όσα δαπανώνται πρέπει να εισπράττονται άμεσα και στο ακέραιο από τους δημότες. Παράλληλα στους σκοπούς της ΑΕ, περιλαμβάνεται η  δημιουργία επιχειρήσεων και η συμμετοχή ή και η συνεργασία σε υφιστάμενες με παρεμφερείς σκοπούς, γεγονός που αφήνει ανοικτή την πόρτα για πλήρη ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Οι αποφάσεις τόσο για τις μεθόδους της διαχείρισης όσο και για τα οικονομικά μεγέθη θα λαμβάνονται από τον ΦοΔΣΑ Α.Ε.
Ο ΦοΔΣΑ της Στερεάς καλύπτει μια τεράστια και άνιση περιοχή από τα Άγραφα και την ορεινή Δωρίδα, μέχρι την Σκύρο, την Κάρυστο και το Σχηματάρι. Είναι φανερό ότι ούτε καν τα δημοτικά συμβούλια, πόσο μάλλον οι πολίτες δεν θα μπορούν να ελέγχουν την λειτουργία του. Το τελευταίο είναι ήδη φανερό στη λειτουργία του ΦοΔΣΑ της Θήβας, τη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.  που παίζει το ρόλο του «επιτελάρχη» σε όλη τη Στερεά, βασιζόμενη στην αυτονομία που της εξασφαλίζει η νομική της μορφή παρά το γεγονός ότι τα έσοδά της χρεώνονται εξ’ ολοκλήρου στους πολίτες 3 Δήμων. Χαρακτηριστικά δείγματα γραφής αυτής της μορφής λειτουργίας, είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα ο Διευθυντής που μετατράπηκε σε Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν ένας από 3 Δήμους τον όρισε ως εκπρόσωπο στο Δ.Σ., αρνήθηκε να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο Θήβας, για τις αποδοχές του, για το προηγούμενο διάστημα από 2007 έως 2011. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό δείγμα αδιαφάνειας σημειώθηκε όταν τον περασμένο Νοέμβρη, η ΔΕΠΟΔΑΘ ανέλαβε τη διαχείριση του ΧΥΤΑ Λαμίας, από τον ανενεργό ΦοΔΣΑ Κ. Φθιώτιδας, αφού πρώτα εισηγήθηκαν την μεταφορά του ΧΥΤΑ από τον Δήμο στον ανενεργό ΦοΔΣΑ, μετά τον προκήρυξαν για να βρεθεί εργολάβος και στην συνέχεια υποχρεώθηκαν να την ανακαλέσουν λόγω των αντιδράσεων που ξέσπασαν στο δημοτικό συμβούλιο Λαμίας.

Με βάση τα παραπάνω

ερωτάται ο Υπουργός Εσωτερικών και ΔΑ :

Προτίθεται να καταργήσει την καλλικρατική ρύθμιση για υποχρεωτική συγκρότηση ενός ΦοΔΣΑ ανά περιφέρεια;
Προτίθεται να καταστήσει υποχρεωτική νομική μορφή για τους ΦΟΔΣΑ, την μορφή του Συνδέσμου Δήμων προκειμένου να προστατεύσει το δημόσιο συμφέρον και να διασφαλίσει το δημόσιο έλεγχο;
Προτίθεται να προωθήσει τους αναγκαίους ελέγχους για τα πεπραγμένα όσων ΦΟΔΣΑ λειτουργούν με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας έως σήμερα;


Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούμας Αθανάσιος
Ουζουνίδου Ευγενία
Λέβα Βασιλική
Κώτσιας Θωμάς
Ακριώτης Γιώργος
Κωστοπαναγιώτου Ηλίας

Κυριακάκης Βασίλης

Δεν υπάρχουν σχόλια: