Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας αποστέλλουμε για ενημέρωσή σας την υπ’ αριθ. πρωτ. 6806/26-3-2015 πρόσκληση για την 8η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος, στις  30  ΜΑΡΤΙΟΥ του 2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1ο.            2η Τροποποίηση   Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ. Θηβαίων έτους 2015.
2ο.            3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2015.
3ο.            Έγκριση για την κοπή δυο δένδρων (ακακίες) επί της οδού Λ. Φάλαγγος 16 στη Θήβα, πάνω σε πεζοδρόμιο και μπροστά στην είσοδο της οικίας της κ. Αθανασίου Ειρήνης (σχετ. η υπ’ αριθ. 128/2014 απόφαση της Επ. Π. Ζωής).

4ο.            Έγκριση της υπ’ αριθ. 89/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δ. Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) σχετικά με την τοποθέτηση σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης στην είσοδο της βορεινής πλευράς του Δημοτικού Συνεδριακού Κέντρου (σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2015 απόφαση της Δ.Κ. Θήβας) (απόλυτη πλειοψηφία)

5ο.            Έγκριση κατάρτισης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Θηβαίων.
6ο.            Λήψη απόφασης για την ανανέωση ή μη αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, αρμοδιότητας του Δήμου Θηβαίων (θέμα από αναβολή).
7ο.            Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση της από 2-6-2006 σύμβασης μεταξύ πρώην Δήμου Πλαταιών και της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (θέμα από αναβολή).

8ο.            Προγραμματισμός προσλήψεων οκτώ (8) εργατών κήπων και δυο (2) οδηγών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας για την κάλυψη αναγκών του τμήματος Πρασίνου.

9ο.            Προγραμματισμός προσλήψεων έξι (6) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10ο.            Έγκριση πρακτικής άσκησης του Τσαρούχα Τηλέμαχου του Νικολάου,  σπουδαστή στο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου,  Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο Δήμο Θηβαίων.

11ο.               Υποβολή αιτήματος για την ανανέωση των υφιστάμενων συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου : «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο», σύμφωνα με τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2015.

12ο.            Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο : «Εργασίες υγρομόνωσης και στεγάνωσης κτιρίων δημοτικής αγοράς».

13ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Θηβαίων και των Νομικών Προσώπων ΔΟΘ,ΔΗΚΕΘ & ΔΕΥΑΘ.

14ο.            Χορήγηση  άδειας σύνδεσης εισόδου – εξόδου σε κατοικία ιδιοκτησίας Κυλάφη Σταματίας (σχετ. η υπ’ αριθ. 24/2015 απόφαση της Επ. Π. Ζωής).

15ο.            Εξέταση αιτήσεως για την διακοπή μίσθωσης καταστήματος Νο 9, 19 στην Δημοτική αγορά από την Στεφανή Σπυριδούλα συζ. Κων/νου.

16ο.            Λήψη απόφασης για την αποδοχή ή μη της συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην κτηματική περιφέρεια του Δήμου Θηβαίων.

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: