Κυριακή 22 Μαρτίου 2015

Ό,τι είχε να πει... για την Κωπαϊδα, το έχει πει (προφανώς) ο Δήμαρχος Αλιάρτου - Θεσπιέων κ. Γιώργος Ντασιώτης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Κωπαΐδα αποτελεί τον ζωτικό χώρο της Βοιωτίας. Ο κάμπος αυτός ζει τα αποτελέσματα μιας χρόνιας εγκατάλειψης και  ανεπάρκειας του πολιτικού συστήματος τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Ενός συστήματος που την ίδια στιγμή που τον απαξίωνε, δεν φρόντιζε να πάρει μέτρα που θα τον έκαναν λειτουργικό.
Οι υποδομές του διαλύθηκαν ολοκληρωτικά, η πρόσβαση είναι ανέφικτη, τα αποστραγγιστικά κανάλια δεν λειτουργούν και τον χειμώνα πνίγεται, αλλά και  τα αρδευτικά με αποτέλεσμα να μην ποτίζεται το καλοκαίρι. Οι αγρότες της Κωπαΐδας πολύ δύσκολα επιβιώνουν, ενώ καθημερινά κινδυνεύει η ζωή τους, όπως και των διερχομένων, λόγω της εγκατάλειψης.  Απόλυτη Παρακμή.
Αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί από κοινού με τους άλλους φορείς στην προηγούμενη κυβέρνηση που νομοθέτησε την κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας και την μετατροπή του σε υπηρεσία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , παρά τις αντίθετες εισηγήσεις μας.
Έκτοτε άπειρος χρόνος ξοδεύτηκε σε συσκέψεις του Περιφερειάρχη και συνεργατών του με τους Δημάρχους και τους συνεργάτες τους, στις οποίες αναλύθηκαν τα δεδομένα, τέθηκαν εκ νέου τα προβλήματα, συζητήθηκαν τρόποι αντιμετώπισης και δρομολογήθηκε η λύση πολλών εξ αυτών, σε συνδυασμό με το κόστος τους και τους ελάχιστους  οικονομικούς   πόρους.
Σε όλη αυτή τη διαδικασία ο Δήμος Αλιάρτου –Θεσπιέων συμμετείχε στο τραπέζι των συζητήσεων, με τις προτάσεις του και τις ιδέες του, δεδομένου ότι μεγάλο τμήμα της Κωπαΐδας ανήκει στην επικράτειά του, αλλά και πολύ κληρούχοι-καλλιεργητές είναι δημότες του.
Ταυτόχρονα όμως με τις συζητήσεις τα μηχανήματα και το προσωπικό του Δήμου ήταν στην Κωπαΐδα αναρμοδίως, όπως είναι και κάθε μέρα, και δίνουν λύση σε μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα των καλλιεργητών, γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε το χρέος μας από τη στιγμή που συμμετέχουμε στη συζήτηση για την αναβάθμιση της Κωπαΐδας, ακόμα κι αν δεν έχουμε εκ του νόμου αρμοδιότητα.
Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στην Κωπαΐδα ζούμε την απόλυτη μοναξιά και δεν είδαμε πολλούς να προσέρχονται για βοήθεια.
Η ανάθεση διαχείρισης της Κωπαΐδας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μπορεί να μας βρίσκει αντίθετους, αλλά οφείλουμε, μέχρι να αλλάξει το νομικό πλαίσιο ,όπως έχει υποσχεθεί η νέα Κυβέρνηση, να συμβάλλουμε στην λειτουργία του κάμπου με πράξεις. Αυτό το οφείλουμε στους ανθρώπους που ζουν απ’αυτή τη γη.
Θεωρούμε πως ότι ήταν να συζητηθεί ,στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της Κωπαΐδας, συζητήθηκε εξαντλητικά και δεν υπάρχει  χρόνος για φαραωνικές συσκέψεις, που μπορεί να λειτουργούν επικοινωνιακά, αλλά δεν λύνουν κανένα πρόβλημα.
Ο Δήμος Αλιάρτου-Θεσπιέων έχει καταθέσει όλες τις προτάσεις του για τα συγκεκριμένα ζητήματα και δεν πρόκειται να συμμετάσχει πλέον σε καμιά συζήτηση που ανακυκλώνει την αδυναμία να προχωρήσουμε σε πράξεις. Είμαστε φυσικά ανοικτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση θέτει νέα ζητήματα ή νέες προτάσεις.
Μέχρι τότε έχουμε δουλειά να κάνουμε στον ρημαγμένο κάμπο της Κωπαΐδας.  

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Π.Ντασιώτης

Δεν υπάρχουν σχόλια: