Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009

Διαδημοτική συνεργασία ανάμεσα στον Ορχομενό – Χαιρώνεια – Ακραίφνιο και Κορώνεια για την διαχείριση του νερού


Όταν πριν από 2 μήνες περίπου οι Δήμοι Ορχομενού, Χαιρώνειας, Ακραιφνίας και Κορώνειας, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ορχομενού, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας, δίνοντας πρώτοι το παράδειγμα προς την προφανή κατεύθυνση της εξωστρέφειας, λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν πως τόσο σύντομα θα έπαιρνε σάρκα και οστά. Γειτονικές περιοχές έχουν παρόμοια προβλήματα και απαιτήσεις. Η αντιμετώπιση και η επίλυση των προβλημάτων μέσα από την διεκδίκηση υλοποίησης έργων που αφορούν μια ευρύτερη περιοχή είναι σίγουρα η ορθολογικότερη πορεία της εποχής μας. Οι Δήμαρχοι Λουκάς Υπερήφανος (Ορχομενού), Νίκος Παπαγγελής (Χαιρώνειας και πρόεδρος της ΤΕΔΚ Βοιωτίας), Αθανάσιος Ανδρίτσος (Ακραιφνίας) και Μιλτιάδης Νταλιάνης (Κορώνειας) γνωρίζοντας πως οι Δήμοι τους διαθέτουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και πολλά πλεονεκτήματα, τα οποία με τις κατάλληλες ενέργειες και δράσεις μπορούν να αξιοποιηθούν ώστε να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη όχι μόνο στα όρια των Δήμων, αλλά και σε μια ευρύτερη γεωγραφική ενότητα που τους περιβάλλει, κατέληξαν στο ότι η συνένωση δυνάμεων και οι συνεργασίες, με καινοτόμα οράματα και σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό σε βάθος χρόνου είναι η μόνη διέξοδος. Ένα τέτοιο κοινό χαρακτηριστικό είναι το υδάτινο στοιχείο που επηρέασε τη μορφή και την ανάπτυξη της περιοχής μας διαχρονικά.

Έτσι η πρώτη πρόταση, μετά από εισήγηση του Νίκου Παπαγγελή και δραστηριοποίηση του Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Ορχομενού, που κατέθεσαν ήδη για χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» αφορά το έργο με τίτλο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμυρίου ευρώ περίπου.
Το συγκεκριμένο έργο αφορά ένα ευαίσθητο και όχι ιδιαίτερα αναπτυγμένο αναφορικά με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών τομέα, τον αγροτικό, και στόχος του είναι η δημιουργία καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών προς τους αγρότες, αλλά και η καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων φορέων οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και για την διεκπεραίωση των υποθέσεων τους.
Το Σύστημα θα στηρίξει τη λειτουργία του σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης και αποτελείται από δύο (2) μέρη, τις ηλεκτροβάνες και την τηλεμετρία.
Το πρώτο μέρος είναι η χρήση ηλεκτροβάνας που αφορά την παροχή νερού άρδευσης των κλειστών αρδευτικών συστημάτων. Οι αγρότες που ποτίζουν από τα συστήματα αυτά θα χρησιμοποιούν πλέον μαγνητική κάρτα με την οποία θα εξασφαλίζουν το απαιτούμενο νερό για το πότισμα των καλλιεργειών τους. Ο τρόπος διαχείρισης δεν θα γίνεται πλέον μηχανικά, αλλά ηλεκτρονικά με την χρήση της κάρτας. Η ηλεκτροβάνα θα φέρει στο κυρίως σώμα της υδρόμετρο (για την καταγραφή των καταναλωθέντων κυβικών νερού) καθώς και οθόνη LCD για την προβολή των σχετικών μηνυμάτων της κάρτας του χρήστη.
Το δεύτερο μέρος της Τηλεμετρίας αφορά κυρίως τα αντλιοστάσια (άρδευσης και ύδρευσης) και με αυτό θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση ενός συστήματος από οποιαδήποτε απόσταση σε καθημερινή 24ωρη βάση. Σε μία εφαρμογή όπως είναι μία ομάδα αντλιοστασίων, που είναι διασκορπισμένα σε διάφορα σημεία και με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους, μια εφαρμογή τηλεμετρίας αποτελεί την καλύτερη λύση για την διαχείριση τους.
Ο συνδυασμός και των δύο μερών του έργου θα συλλέγει τεράστιο πλήθος πολύτιμων πληροφοριών, όπως:
1. ποιές παροχές λειτουργούν, για πόσο χρόνο, πόσα κυβικά νερού καταναλώνονται,
2. έλεγχος διαρροών, ένα πολύτιμο «όπλο» για την αντιμετώπιση της σπατάλης του νερού,
3. επαλήθευση του νερού που αντλείται με αυτό που καταναλώνεται,
4. έλεγχος και ρύθμιση της πίεσης του δικτύου,
5. υπολογισμός της τρέχουσας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητα από τον υπολογισμό που κάνει η ΔΕΗ,
6. το ύψος της στάθμης των δεξαμενών και υπολογισμός των κυβικών νερού,
7. θα ειδοποιεί για τυχόν διακοπές ή βλάβες κ.λπ.
Όλα αυτά τα στοιχεία, και πολλά ακόμη δευτερεύοντα, θα συγκεντρώνονται ασύρματα, μέσω GSM Modem, σε κεντρικό υπολογιστή ο οποίος με τη σειρά του θα τα απεικονίζει με τη μορφή χάρτη σε ειδική οθόνη αφής (σύστημα SCADA). Με τον τρόπο αυτό ο κεντρικός διαχειριστής θα έχει εποπτική και σε πραγματικό χρόνο εικόνα του δικτύου και θα μπορεί να επεμβαίνει, όποτε χρειάζεται, αμέσως γιατί η επικοινωνία θα είναι αμφίδρομη. Ο τηλεχειρισμός, για παράδειγμα το κλείσιμο ή το άνοιγμα κάποιας παροχής, μπορεί να γίνεται είτε από τον υπολογιστή είτε με SMS από κινητό.
Σκοπός της λειτουργίας του συγκεκριμένου συστήματος είναι:
1. ο έλεγχος και η ορθολογικότερη κατανάλωση του νερού άρδευσης,
2. η εξασφάλιση και ομαλότερη ροή εσόδων,
3. ο έλεγχος της κατάστασης και της συμπεριφοράς των αντλιοστασίων,
4. ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους των αντλιοστασίων (ΔΕΗ, ζημιές),
5. ο περιορισμός των εξόδων συντήρησης,
6. ο έλεγχος διαρροών υδάτινων πόρων από δεξαμενές και αγωγούς.
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει σε 3 φάσεις-υποέργα. Αρχικά θα γίνουν οι ολοκληρωμένες μελέτες, στη συνέχεια θα εγκατασταθούν τα συστήματα και το λογισμικό ενώ στην τελική φάση θα γίνει ενημέρωση του κοινού και εκπαίδευση τουλάχιστον 1.000 αγροτών.
Το έργο, με την προϋπόθεση βέβαια πως θα εγκριθεί η χρηματοδότηση, προβλέπεται πως θα έχει ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2010. Φορέας της πρότασης είναι η ΤΕΔΚ Βοιωτίας ενώ φορέας υλοποίησης και για τους 4 Δήμους-δικαιούχος του έργου-είναι ο Δήμος Ορχομενού που μπορεί να υλοποιεί τέτοια έργα διαθέτοντας Βεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι 4 Δήμοι ετοιμάζουν μέσα στο καλοκαίρι και δεύτερη κοινή πρόταση που αφορά τη χρήση και πάλι της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε θέματα πολιτισμού και τουρισμού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ / Γιάννης Πάνου

ΥΓ. Το Orchomenos - Press χαιρετίζει την πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία των Δήμων Ορχομενού- Χαιρώνειας - Ακραινίας και Κορώνειας. Αναρωτιώμαστε, όμως, ο Δήμος Αλιάρτου γιατί θέλησε να μείνει εκτός μιας τόσο σημαντικής διαδημοτικής συνεργασίας;

Δεν υπάρχουν σχόλια: