Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων & Επιμελητήριο Βοιωτίας ξεκινούν την 1η Σειρά του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων


Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων - ΕΕΔΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Βοιωτίας ανακοινώνει την έναρξη της 1ης Σειράς του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ που θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου στη Λιβαδειά. Ως ημερομηνία έναρξης του Μεταπτυχιακού έχει οριστεί η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου του 2009.

Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποστολή της είναι η συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρμογής των σύγχρονων αρχών, μεθόδων και τεχνικών του Management σε κάθε συλλογική προσπάθεια τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η ανάδειξη της σημαντικότητας του ρόλου των ασκούντων διοίκηση.
Στον σύγχρονο ανταγωνιστικό κόσμο των επιχειρήσεων, η βούληση μιας εταιρίας να αποδεχθεί και να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες, να ανταποκριθεί στις συνθήκες της αγοράς και να αναπτύξει ανταγωνιστικές στρατηγικές καθορίζει τη μελλοντική επιτυχία της. Η ΕΕΔΕ από την ίδρυσή της επέλεξε τον άξονα της εκπαίδευσης σαν μια από τις πιο σημαντικές δράσεις για την υλοποίηση του οράματος και της αποστολής της.
Η ΕΕΔΕ παρέχει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας και επιπλέον μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες μιας επιχείρησης. Ένα από τα βασικότερα προγράμματα της ΕΕΔΕ είναι το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) που προσφέρει η ΕΕΔΕ είναι ειδικά σχεδιασμένο για στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών , τα οποία επιθυμούν να προετοιμαστούν έγκαιρα για θέσεις αυξημένης ευθύνης και γενικότερων καθηκόντων (general management).
Στόχοι του προγράμματος είναι η εκμάθηση των αρχών και της μεθοδολογίας του σύγχρονου επιστημονικού management, η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των στελεχών, η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άτομα διαφορετικής κοινωνικοεκπαιδευτικής συγκρότησης και επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και η συνεχής και επιστημονική ενημέρωσή τους για τα νέα εργαλεία του management και για την εφαρμογή αυτών στη λειτουργία κάθε οργανισμού λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές αλλά και τις τάσεις που συντελούνται σε καθημερινή, πλέον, βάση στο σύγχρονο και συνεχώς αναπτυσσόμενο παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον.
Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος πρέπει να επιλέξει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της ΕΕΔΕ είναι επειδή:
· Προετοιμάζει και δίνει στο συμμετέχοντα σφαιρική γνώση γύρω από τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων
· Εμπλουτίζει την υπάρχουσα εμπειρία με νέες τεχνικές και μεθόδους Διοίκησης
· Αξιολογεί και προάγει την ήδη αποκτηθείσα γνώση
· Αναγνωρίζεται από το σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων ως ένα Πρόγραμμα με σαφή προσανατολισμό και εφαρμογή
· Δίνει έμφαση στην πράξη χωρίς να παραγκωνίζει τη θεωρία
· Έχει δυναμική ευελιξία και προσαρμογή στην επικαιρότητα και στην επιχειρηματική πρακτική
· Διαθέτει ένα άριστο και έμπειρο επιτελείο εκπαιδευτών που συνδυάζουν γνώση και πολυετή εργασιακή και διδακτική εμπειρία

Στο πρόγραμμα χρησιμοποιούνται οι πλέον αποτελεσματικές και σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας όπως Simulation Games, Case Studies, Group Projects.
Ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Σπουδών του Προγράμματος αναγνωρίζεται σαν κάτοχος εξαιρετικής γνώσης και ικανότητας.
Η πραγματική αξία του προγράμματος φαίνεται μετά την αποφοίτηση: η «απογείωση» στην καριέρα του αποφοίτου είναι η ανταμοιβή στην επένδυση που έγινε.
Το Πρόγραμμα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τους συμμετέχοντες γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τεχνικές και πρακτικές γνώσεις, εφαρμόσιμες στην εργασιακή και επιχειρηματική καθημερινότητά τους, με ειδική μεθοδολογία και σύγχρονα εργαλεία εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα:
· Διεξάγεται στην ελληνική γλώσσα
· Αξιοποιεί πραγματικές μελέτες περιπτώσεων
· Εντοπίζει και αναλύει ανάγκες, βασισμένες στην εργασία τους
· Διαθέτει μία πλήρως ενημερωμένη βιβλιοθήκη στην οποία έχουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες
· Τονίζει με έμφαση το στοιχείο της προσωπικής βελτίωσης και ανάπτυξης για την επίτευξη των στόχων του με τη διεξαγωγή ειδικής ενότητας εισηγήσεων
· Διαθέτει μεγάλο αριθμό σημειώσεων για κάθε θεματική ενότητα και υποστηρίζει τη διεξαγωγή του με τα πλέον σύγχρονα βιβλία
· Διαθέτει διάρθρωση μαθημάτων τέτοια που εισαγάγει το συμμετέχοντα βήμα προς βήμα
· Περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις που πρέπει να γνωρίζει ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο στέλεχος
Οι διδάσκοντες είναι Καθηγητές και καταξιωμένοι Μάνατζερς, η δε ποιότητα του Προγράμματος προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στον τίτλο σπουδών που χορηγείται στους αποφοίτους. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ - ΤΕΙ με τριετή εργασιακή εμπειρία και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που διαθέτουν αποδεδειγμένη οκταετή επαγγελματική εμπειρία και θέση ευθύνης.
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) της ΕΕΔΕ υλοποιείτε από το 1989 σε περισσότερες από 18 πόλεις ανά την Ελλάδα και από τα τμήματα του έχουν αποφοιτήσει περισσότερα από 3000 στελέχη τα οποία ήδη κάνουν επιτυχημένη καριέρα στον χώρο των επιχειρήσεων.

INFO:
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις παρακάτω διευθύνσεις: Επιμελητήριο Βοιωτίας: Λ. Κουτσοπετάλου 1 – Λιβαδειά 321 00, Τηλ. (22610) 27664, Fax (22610) 21347, e-mail:
epimviot@otenet.gr . ΕΕΔΕ: Σωκράτους 111 - Λάρισα 413 36, τηλ: (2410) 553070, Fax: (2410) 579649, e- mail: Lar-sls@eede.gr , web site: www.eede.gr . Το κόστος του προγράμματος μπορεί να καλυφθεί με το 0,45% της επιπλέον εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την ενίσχυση των προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr