11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

H υλοποίηση του ΕΣΠΑ βρίσκει τη Νομαρχία να πρωτοπορεί σε εντάξεις έργων


Κλέαρχος Περγαντάς, Νομάρχης Βοιωτίας:

«Στη Νομαρχία αξιοποιούμε πλήρως το ΕΣΠΑ, με συγκροτημένο προγραμματισμό και μεθοδική δουλειά, παρόλο που σε κεντρικό επίπεδο οι διαδικασίες του προγράμματος είναι τουλάχιστον στάσιμες»

Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που έγινε στις 22 Ιουλίου, συμμετείχε ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς, όπου και επικυρώθηκαν οι οριστικές εντάξεις και χρηματοδοτήσεις των έργων της Νομαρχίας για την ανέγερση του 2ου Νηπιαγωγείου Αλιάρτου (400.000 €), την ανέγερση του 1ου Νηπιαγωγείου Λιβαδειάς (425.000 €), την αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αιθουσών διδασκαλίας στο Μαυρομάτι (700.000 €) και την υλοποίηση του δρόμου Θίσβη – Κανάβαρι (14.000.000 €).

Είναι προφανές πως, η υλοποίηση του ΕΣΠΑ, βρίσκει τη Νομαρχία να πρωτοπορεί σε εντάξεις έργων. Συνεχίζονται με ταχύτατους ρυθμούς οι εργασίες του δρόμου Θίσβη – Κανάβαρι, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ως έργο – γέφυρα του ΕΣΠΑ, και με την ολοκλήρωσή του, η Βοιωτία θα έχει έναν σύγχρονο οδικό άξονα, που δημιουργεί νέες προοπτικές ανάπτυξης στο Νομό. Επιπλέον, με την ένταξη έργων σχολείων, θα εκσυγχρονιστεί η σχολική στέγη και να αναβαθμιστούν οι εκπαιδευτικές συνθήκες στη Βοιωτία.«Αξιοποιούμε όλες τις ευκαιρίες του ΕΣΠΑ», δήλωσε ο Νομάρχης Βοιωτίας Κλέαρχος Περγαντάς. «Θα συνεχίσουμε με συγκροτημένο προγραμματισμό και μεθοδική δουλειά για να κάνουμε τη Βοιωτία ένα Νομό σύγχρονο και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τους πολίτες. Όμως παρά την επιτυχή πορεία της Νομαρχίας Βοιωτίας και την καλή συνεργασία που έχουμε θεμελιώσει με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει να επισημάνω, πως, σε συνολικό επίπεδο, δεν είμαι αισιόδοξος για την αποδοτική υλοποίηση του ΕΣΠΑ. Θεωρώ, πως η εμπειρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Γ΄ΚΠΣ, δεν αξιοποιήθηκε, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε δέσμιοι των ασφυκτικών διαδικασιών της εφαρμογής του ΕΣΠΑ. Αυτές οι διαδικασίες, οι οποίες – έτσι κι αλλιώς – στον τρίτο χρόνο του ΕΣΠΑ, δεν έχουν προχωρήσει από την πλευρά της πολιτείας – για παράδειγμα ούτε η ΔΗΜΟΣ Α.Ε έχει συγκροτηθεί, ούτε οι ομάδες έργου για την υποστήριξη των ΟΤΑ – στην ουσία αφήνουν, ειδικά την Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση στο περιθώριο. Η διαχειριστική επάρκεια των ΟΤΑ δεν είναι πανάκεια για την καλή υλοποίηση του προγράμματος, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανεπάρκεια προσωπικού ποσοτικά και ποιοτικά. Τέλος, θα επαναλάβω πως το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας (ΕΑΠ) είναι ένα θετικό βήμα, όμως οι πόροι που διατίθενται είναι ανεπαρκείς για αντιμετωπιστούν οι μεγάλες ανάγκες υποδομών στους Νομούς της Στερεάς Ελλάδας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: