Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στην επισήμανση του ελαιολάδουΥποχρεωτική είναι πλέον ήδη από την 1η Ιουλίου 2009 η αναγραφή της καταγωγής για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο και το παρθένο ελαιόλαδο, στις συσκευασίες που κυκλοφορούν στο λιανικό εμπόριο. ( Καν.(ΕΚ) 1019/2002 (άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε στις 6/3/09 με τον πρόσφατο Καν.(ΕΚ) 182/2009)

Ειδικότερα:
1) στα εξαιρετικά παρθένα ή τα παρθένα ελαιόλαδα θα αναγράφεται υποχρεωτικά στη σήμανση εάν είναι ελληνικής καταγωγής ή καταγωγής από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μία Τρίτη - εκτός Ε.Ε - χώρα, με αναφορά της συγκεκριμένης χώρας.
2) στα μείγματα εξαιρετικών παρθένων ή παρθένων ελαιολάδων θα αναγράφεται:
α) «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας» ή αναφορά στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όταν αυτά προέρχονται από περισσότερα του ενός κράτη - μέλη.
β) «μείγμα ελαιολάδων εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας» ή αναφορά στη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όταν πρόκειται για εκτός Ε-Ε χώρες.
γ) «μείγμα ελαιολάδων Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μη» ή αναφορά στην καταγωγή Ευρωπαϊκής Κοινότητας και μη, όταν τα ελαιόλαδα προέρχονται από χώρες εντός και εκτός της Ε-Ε.
3) στις περιοχές προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) ή προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ), θα ακολουθείται η ειδική νομοθεσία αυτών των κατηγοριών, όπως προβλέπεται στον Καν.(ΕΚ) 510/2006.
Διευκρινίζεται ότι στις ποιοτικές κατηγορίες «ελαιόλαδο – αποτελούμενο από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα» και «πυρηνέλαιο» (όπως αυτές ορίζονται στα σημεία 3 και 6 του Παραρτήματος XVI του Καν.(ΕΚ) 1234/2007), ο προσδιορισμός της καταγωγής δεν επιτρέπεται να αναγράφεται στη σήμανση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας παρθένων ελαιολάδων, ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεούνται πλέον να έχουν έγκριση και να εφοδιάζονται με αλφαριθμητικό αριθμό αναγνώρισης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο εν λόγω αριθμός της μορφής EL 40 X X X αναγράφεται υποχρεωτικά στην ετικέτα των προιόντων.
Επίσης υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση χύμα ελαιολάδων. Τα ελαιόλαδα μπορούν να κυκλοφορούν στον τελικό καταναλωτή, αλλά και στα εστιατόρια, τα νοσοκομεία, τις καντίνες και γενικά σε όλα τα σημεία μαζικής εστίασης μόνο προσυσκευασμένα, σε επώνυμες συσκευασίες το ανώτερο μέχρι 5 λίτρα και να αναγράφουν στην συσκευασία τους όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις.
Σχολιάζοντας την απόφαση του ΥΠΑΑΤ για υποχρεωτική χορήγηση αριθμού αναγνώρισης και την καθιέρωση μητρώου επιχειρήσεων ελαιολάδου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΙΤΕΛ Γρηγόρης Αντωνιάδης τόνισε ότι «επιτέλους ικανοποιείται ένα πάγιο, επί σειρά ετών, αίτημα του κλάδου και μπορούμε πλέον να ελπίζουμε ότι η εφαρμογή της ρύθμισης θα οδηγήσει στην εξυγίανση της εμπορίας του προϊόντος και στην πάταξη του φαινομένου της διακίνησης ελαιολάδου σε ανώνυμους τενεκέδες των 16 κιλών, με αποτέλεσμα την προστασία του καταναλωτή και την ανάπτυξη των εθνικών μας εξαγωγών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr