Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Κίνητρα από το ΥΠΑΝ στις μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου να εγκατασταθούν σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές


Με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Βουλευτή Φωκίδας κ. Ι. Μπούγα επιχειρείται να μπει τάξη στο μέχρι σήμερα άναρχο καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων μαρμάρου. Πιο συγκεκριμένα δίνονται κίνητρα στις εν λόγω επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές, όπως ΒΙ.ΠΕ ή ΒΙΟ.ΠΑ, περιορίζοντας την άναρχη και διάσπαρτη χωροθέτησή τους με πολλαπλά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και για το περιβάλλον.
Η εγκατάσταση των επιχειρήσεων αυτών σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές συνεπάγεται επίτευξη οικονομιών κλίμακος, χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μεθόδων με λιγότερο κόστος για την επιχείρηση, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλύτερο σχεδιασμό και ευνοϊκότερες χωροταξικές προϋποθέσεις.
Σύμφωνα με την απόφαση του Υφυπουργού, οι επιχειρήσεις μαρμάρου που θα μεταφέρονται σε οργανωμένες επιχειρηματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3325/2005 μέσα στα όρια της Περιφέρειας Αττικής, θα έχουν όριο ισχύος για τις μονάδες επεξεργασίας μαρμάρου 500 KW.
Η απόφαση αυτή λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα του κλάδου, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων επεξεργασίας μαρμάρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr