Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Ομόφωνα το ΔΣ αποφάσισε να προβεί στην κοπή των γερασμένων πεύκων στην Πλατεία Αθάμαντος


Αποδέχθηκαν, ουσιαστικά, την πρόταση της Γεωπόνου του Δήμου κας Γιάννας Πάνου

Σύντομη ήταν, όπως αναμενόταν, η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (σσ. με προεδρέυοντα τον κ. Δημήτριο Βαγενά) με ένα και μοναδικό, αλλά καθόλου «εύκολο», θέμα την λήψη απόφασης για την «κοπή επικίνδυνων δένδρων στην πλατεία Αθάμαντος». «Το ανωτέρω θέμα κρίθηκε ως κατεπείγον για το λόγο ότι ύστερα από την πτώση του δένδρου που έγινε ανωτέρω πλατεία το βράδυ της 20-7-2009 διαπιστώθηκε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα από την ίδια αιτία με δυσάρεστες συνέπειες», όπως επί λέξει ανέφερε η σχετική πρόσκληση του ΔΣ. Ιδιαίτερες διαφωνίες ανάμεσα στις δύο Δημοτικές Παρατάξεις δεν υπήρξαν καθώς το ΔΣ αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση της Γεωπόνου του Δήμου Ορχομενού κας Γιάννας Πάνου, την οποία ανέγνωσε στο Σώμα ο Γραμματέας του Συμβουλίου κ. Γιώργος Καλαμπόκας.

Για την ενημέρωσή σας, ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρότασης της κας Γιάννας Πάνου, Γεωπόνου του Δήμου Ορχομενού:

Ορχομενός 22-7-2009 - Πρόταση

« Πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την κοπή επικίνδυνων ή γερασμένων δένδρων στην πλατεία Αγ. Σώζοντος ενόψει της ανάπλασης της πλατείας και την αντικατάστασή τους ,όπου είναι εφικτό , με νέα » από την Γεωπόνου του Δήμου Ορχομενού , Γιάννα Πάνου
Μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού
( αριθ.απόφασης 88/2008 ) ορίστηκε η παρακάτω επιτροπή :
1) Σκαγιάκου Βαρβάρα , Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος Ορχομενού
2) Τζαβάρας Γεώργιος , Δημοτικός Σύμβουλος
3) Μπάφας Παναγιώτης , Δημοτικός Σύμβουλος Ορχομενού
4) Πάνου Γιαννούλα ,Δημοτική Υπάλληλος Ορχομενού – Γεωπόνος , έργο της οποίας ήταν η καταγραφή επικίνδυνων και γερασμένων δένδρων στην πλατεία του Αγ . Σώζοντος στον Ορχομενό και η διατύπωση πρότασης στο δημοτικό συμβούλιο για τα δένδρα που πρέπει να κοπούν και τα δένδρα που προτείνεται να τοποθετηθούν , σε αντικατάσταση αυτών που θα κοπούν , ώστε στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την οριστική απόφαση για την κοπή των γερασμένων δένδρων στην παραπάνω πλατεία και την αντικατάστασή τους με νέα.
Με την αριθ: 117/2008 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υιοθετήθηκε η πρόταση της παραπάνω επιτροπής και συνεχίσθηκε η διαδικασία που ορίζεται .
Η πρόθεσή μου στο να γίνουν μόνο οι αναγκαίες- απολύτως απαραίτητες απομακρύνσεις δένδρων είναι φανερή από την πρώτη πρόταση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο .Κρίθηκε απαραίτητο να κοπούν μόνο τα δύο πεύκα τα οποία ήταν πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγ.Σώζοντος και τα οποία έγερναν επικίνδυνα κάτι που γινόταν περισσότερο επικίνδυνο όταν φυσούσε δυνατός αέρας.
Αφού έγιναν οι απαραίτητες διαδικασίες στάλθηκε το οριστικό σχέδιο προς υλοποίηση από την Υπηρεσία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Όταν όμως άρχισε η κατασκευή της πλατείας διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα από τα πεύκα που παρέμειναν , είχαν φυτευτεί πάνω από προηγούμενη με πίσσα στρώση της πλατείας , με αποτέλεσμα το ριζικό σύστημα των δένδρων να μη έχει προχωρήσει προς τα κάτω ,όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά να έχει αναγκαστικά προωθηθεί προς τα πλάγια , αυτό αυτόματα συνεπάγεται τώρα να είναι ένα σημαντικό τμήμα από το ριζικό τους σύστημα εκτός εδάφους άρα το κάθε δένδρο από αυτά να έχει χάσει σημαντικά την στήριξή του και να είναι τρομερά επικίνδυνο να πέσουν με κάποιον δυνατό αέρα .
Για τους παραπάνω λόγους τώρα πια που άλλαξαν τα δεδομένα ,και που πάντα είμαι αντίθετη στο να κόβεται κάθε είδους δένδρο ( απόδειξη αποτελεί η πλατεία στον Συνοικισμό όπου ήταν δύσκολο να βρεθεί συμμετρικό σχέδιο να προσαρμοστεί ακριβώς στην θέση των δένδρων με αποτέλεσμα να μην χρειαστεί να κοπεί ούτε ένα δένδρο ) θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν οι παρακάτω επεμβάσεις:
1) Στην ανατολική πλευρά της πλατείας προτείνεται να παραμείνουν τα δύο πεύκα καθώς και η Φιλύρα που βρίσκεται ανάμεσά τους
2) Στην νότια πλευρά της πλατείας :
> παραμένουν οι δύο πλάτανοι , προτείνεται να απομακρυνθεί η αχλαδιά ,η
ακακία και τα πέντε πεύκα που βρίσκονται στην σειρά .
Σε αντικατάσταση λοιπόν των δέντρων που απομακρύνονται προτείνεται να
φυτευτούν δύο δένδρα Φλαμουριάς-Τιλιά ( Tilia tomentosa - Ασημοφλαμουριά ) .H
Φλαμουριά είναι φυλλοβόλο δένδρο κατάλληλο για πλατείες για την πυκνή σκιά
που δημιουργεί και με ρυθμό ανάπτυξης μέτριο έως ταχύ .Λόγω του μεγέθους που
φτάνει το δένδρο στην πλήρη ανάπτυξή του ( περίπου 15-20 μέτρων ύψους ) και των
δύο πλάτανων που θα παραμείνουν θα πρέπει να μεταφυτευτούν δύο δένδρα
Φλαμουριάς . Επίσης το ενδεχόμενο να μεταφυτευτεί μόνο ένα δένδρο Φλαμουριάς ,
( το εξαιρετικά συμμετρικό του σχήμα το καθιστά κατάλληλο για μεμονωμένη
φύτευση ) θα ήταν επίσης πολύ επιτυχές .
3 ) Στην Βόρεια πλευρά της πλατείας :
> υπάρχει επίσης μια σειρά από τέσσερα πεύκα τα οποία προτείνεται να
απομακρυνθούν και στην θέση τους να μεταφυτευτούν επίσης δύο δενδρύλλια
Φλαμουριάς . Πάλι θα ήθελα να συζητήσετε το ενδεχόμενο να φυτευτεί ένα δένδρο
Φλαμουριάς στην μέση της απόστασης της Βόρειας πλευράς της πλατείας λόγω της
μεγάλης επιβλητικότητας του συγκεκριμένου δένδρου
> Αριστερά της σειράς των παραπάνω πεύκων ,στο πεζοδρόμιο ,υπάρχουν τρία δένδρα (μια κερκίδα, μια ιτιά και μια σημύδα) τα οποία λόγω μεγέθους και σκιάς που δημιουργείται από τα διπλανά πεύκα , έχουν γύρει Προτείνεται η αντικατάστασή τους από τρία δενδρύλλια Ιβίσκου Συριακού έτσι ώστε να υπάρχει ομοιομορφία και συνοχή με αυτά που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο επί της οδού Μινύου , ή από τρία δενδρύλλια Λαγκερστρέμιας τα οποία επίσης ενδείκνυνται για πεζοδρόμιο (και τα δύο παραπάνω είδη είναι φυλλοβόλα που χαρακτηρίζονται όμως από μακρά ανθοφορία , Ιούλιο – Οκτώβρη ).
Όλα τα δένδρα θα μεταφυτευτούν με μπάλα χώματος και σε μεγάλη ηλικία
Στα πεύκα που παραμένουν μπορούμε να επέμβουμε με απομάκρυνση των ξερών κλάδων και κοπή της κορυφής έτσι ώστε να αναγκάσουμε το δένδρο να ανανεωθεί. Οφείλουμε όμως να τονίσουμε ότι μετά από την συγκεκριμένη παρέμβαση κοπής της κορυφής το αισθητικό αποτέλεσμα για κάποιο διάστημα δεν θα είναι και τόσο καλό, σε εύλογο όμως χρόνο ( εξαρτάται από την φυσική κατάσταση του δένδρου ) θα εξομαλυνθεί η διαφορά .

Η Γεωπόνος του Δήμου Ορχομενού
Γιάννα Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια: