Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2009

Στήριξη ΥΠΕΣΔΔΑ στους ΟΤΑ για ΣΔΙΤ


Τη στήριξη του ΥΠΕΣΔΔΑ -με τη δημιουργία νέων δομών στο υπουργείο- θα έχουν οι ΟΤΑ Α’ βαθμού της χώρας, οι οποίοι θα συμπράξουν με τον ιδιωτικό τομέα (μέθοδος Συμπράξεων Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα - ΣΔΙΤ) στην υλοποίηση προγραμμάτων. Η χρηματοδότηση των δράσεων για τη διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης υποδομών, αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών, με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ, αποτελεί μια από τις καινοτομίες του προγράμματος «Θησέας». Τονίζουμε πως ο Δήμος Ορχομενού έχει καταθέσει τρείς συνολικά προτάσεις για ΣΔΙΤ. Η πρώτη αφορά την κατασκευή Εμφιαλωτήριο Νερού, η δεύτερη αφορά την κατασκευή ενός ξενοδοχείου 3 αστέρων plus (πίσω από το Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου) και η τρίτη έχει να κάνει με την κατασκευή μόνιμης Αγοράς Βιολογικών Προϊόντων σε οικόπεδο 27 περίπου στρεμμάτων που παραχωρήθηκε στον Δήμο μας από τον Οργανισμό Κωπαϊδας στον περιφερειακό δρόμο Κάστρου - Ορχομενού - Λιβαδειάς. Μάλιστα, ειδικά για την τελευταία πρόταση, ο Δήμος Ορχομενού έχει πετύχει την χρηματοδότηση από το ΥΠΕΣΔΔΑ της σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης (προϋπολογισμού 120 χιλιάδων ευρώ) ενώ την προσεχή Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009, θα υπογραφεί η σύμβαση με την εταιρεία που θα αναλάβει την αξιοποίηση της ακίνητης αυτής περιουσίας.

Γενικότερα, η υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών προς τους ΟΤΑ συνίσταται:
- Στη χρηματοδότηση της πρόσληψης συμβούλου προκειμένου να εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες μελέτες και ενέργειες έως τη φάση της υπογραφής της σύμβασης με τον ιδιώτη επενδυτή.
- Στην παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης όσων ΟΤΑ έχουν προχωρήσει στη διαδικασία, στηριζόμενοι σε ίδιους πόρους.
- Στην προετοιμασία και ανάρτηση στην ιστοσελίδα www.ypes.gr/, στο ειδικό εικονίδιο με την ονομασία ΣΔΙΤ, ειδικών θεματικών οδηγών για έργα Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Δικτύων Ύδρευσης, Παραγωγής Ενέργειας, σχεδίων Προκήρυξης-Σύμβασης για την πρόσληψη συμβούλου για την προσυμβατική διαδικασία, καθώς και ειδικού Πληροφοριακού Υλικού, όπως νομοθεσία, παραπομπές, μελέτες περιπτώσεων κλπ, που μπορούν να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ κατά τον σχεδιασμό και υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr