Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019


ΑΓΓΕΛΙΑ 
Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ν. Φωκίδας αναζητά χώρο για την στέγαση Παιδοψυχιατρικών Υπηρεσιών στην πόλη της Άμφισσας.  
Ο αναφερόμενος χώρος χρειάζεται να πληροί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Επίσης, στο κτίριο χρειάζεται να υπάρχουν ή να μπορούν να διαμορφωθούν οι εξής χώροι:
-          Χώρος γραμματείας
-          Χώρος αναμονής
-          Χώροι ομαδικών δραστηριοτήτων της πολυκλαδικής ομάδας και λοιπών εκδηλώσεων
-          6 χώροι ατομικών συναντήσεων / θεραπευτικών παρεμβάσεων
-          Χώροι υγιεινής για το κοινό και πρόσβαση σε ΑμεΑ
Παρακαλούμε πολύ για τις προτάσεις σας απευθυνθείτε στο τηλεφωνικό κέντρο (22650 22600) των υπηρεσιών της ΕΚΨ&ΨΥ στην Φωκίδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λάμπρος Αριστ. Ρόδης - Υποψήφιος Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Βοιωτίας με τον κ. Φάνη Σπανό

www.endelfoisonline.gr