Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2019

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί την 
28 Ιανουαρίου 2019,  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 18:00 μ.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν τα κάτωθι θέματα:
Α/Θ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ       ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 88/107-01-2019 (ΑΔΑ: 9ΨΞΗ7ΛΗ-Χ9Μ) Απόφασης Ένταξης της Πράξης “ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου  3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” με κωδικό ΟΠΣ 5021487 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  “Στερεά  Ελλάδα” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 86/2018 μελέτης της ΤΥΔΛ με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΙΣ 29 & 30/09/2018” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Λεβαδέων έτους 2019 (3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
‘Εγκριση μετακίνησης της Δημάρχου εκτός έδρας   και εξειδίκευση της πίστωσης για  συμμετοχή  της στην διημερίδα  “ Άνάπτυξη των πόλεων μέσα από τα ποτάμια τους” που θα πραγματοποιηθεί στην Άρτα στις 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019 ΚΟΣΜΙΔΗ
‘Εγκριση παράτασης προθεσμίας  περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ” ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
‘Εγκριση Πρωτόκολλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΥΠΡΑΙΟΣ
                              
O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                           
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΤΖΑΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: