Σάββατο, 26 Ιανουαρίου 2019

7 προτάσεις για τους ΜμΕ κατέθεσε η ΚΕΕ από την Κοζάνη – Αγνιάδης, Μίχας, Μητάς και Μακρόπουλος στην αποστολή του Επιμελητηρίου Βοιωτίας


Η βοιωτική αντιπροσωπεία με τον Πρόεδρο της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνο Μίχαλο

Η ανάγκη λήψης μέτρων για τη δημιουργία ενός φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος στη μετά κρίση εποχής, τόνισαν για άλλη μια φορά προς την πολιτεία οι Μικρομεσαίοι Επιχειρηματίες που συγκεντρώθηκαν στην Κοζάνη για τις εργασίες της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με την ευκαιρία του επετειακού εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του τοπικού επιμελητηρίου. Το Επιμελητήριο Βοιωτίας εκπροσωπούν ο Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας κ. Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αλέκος Μητάς  και τα μέλη του ΔΣ κκ. Δημήτρης Μίχας και Πέτρος Μακρόπουλος, εκπρόσωπος του ΕΠΒ στην ΚΕΕ.Μετά από μια μακρά περίοδο ύφεσης και αβεβαιότητας, το 2019 είναι η χρονιά που πρέπει να κάνουμε αποφασιστικά βήματα μπροστά. Η κύρια ευθύνη για τη μελλοντική πορεία της χώρας και της οικονομίας βρίσκεται πια στα χέρια μας. Τώρα είναι η κρίσιμη περίοδος, στην οποία θα διαμορφωθούν οι συνθήκες της επόμενης ημέρας.  Τώρα πρέπει να επιδιώξουμε τη ριζική αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.  Τώρα πρέπει να εστιάσουμε στην προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων και επενδύσεων από το εξωτερικό. Τώρα πρέπει να στηρίξουμε την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.
Στην Κοζάνη βρίσκεται ο ο κ. Σοφοκλής Μποτονάκης 
που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τον περασμένο Σεπτέμβριο
στη Λιβαδειά το 1ο Agrofest Στερεάς Ελλάδας. 

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της ΚΕΕ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, αναγνωρίζοντας ότι τη χρονιά που πέρασε η ελληνική οικονομία βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση, σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν. «Η οικονομική ανάκαμψη ενισχύθηκε, το ίδιο οι εξαγωγές και ο τουρισμός. Οι δείκτες καταναλωτικής εμπιστοσύνης και επιχειρηματικών προσδοκιών βελτιώθηκαν. Η ανεργία μειώθηκε. Η αγορά ακινήτων μετά από μία περίοδο δεκαετούς πτώσεως άρχισε να ανακάμπτει. Την ίδια ώρα όμως οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών τίτλων συνεχίζουν να βρίσκονται σε σχετικά υψηλό επίπεδο πράγμα που δυσχεραίνει την προσπάθεια εξόδου της χώρας μας στις αγορές» είπε ο κ. Μίχαλος.
Ως προς τις επιχειρήσεις: Και εδώ υπάρχουν κάποια θετικά μηνύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, το 2018 είχαμε πανελλαδικά μια έκρηξη δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, με πάνω από 32.000 συστάσεις. Ενώ περιορίστηκαν ταυτόχρονα τα λουκέτα, με τις διαγραφές να φθάνουν λίγο πάνω από τις 18.500.  «Το ζητούμενο, ωστόσο, δεν είναι να έχουμε απλώς περισσότερες επιχειρήσεις. Χρειαζόμαστε επιχειρήσεις υγιείς, βιώσιμες και ανταγωνιστικές. Επιχειρήσεις που θα παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, που θα επενδύσουν στην καινοτομία, στη διαφοροποίηση, στην ποιότητα. Επιχειρήσεις που θα μπορέσουν να ενταχθούν σε διεθνείς αλυσίδες αξίας. Πολλές επιχειρήσεις στρέφονται ήδη προς αυτή την κατεύθυνση. Εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία τους, αναπροσανατολίζουν τη στρατηγική τους, καταρτίζουν και υλοποιούν νέα, φιλόδοξα σχέδια» τόνισε ο κ. Μίχαλος.
Τα εμπόδια όμως, παραμένουν. Και είναι σημαντικά. Ιδίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες από τη φύση τους αντιμετωπίζουν μια σειρά από δυσκολίες: την έλλειψη επαρκών κεφαλαίων, την υστέρηση σε θέματα εσωτερικής διαχείρισης, τη δυσκολία να επενδύσουν σε ανθρώπινο δυναμικό.  Χρειάζονται, λοιπόν, δραστικές λύσεις. Κι αυτές θα πρέπει να αφορούν κυρίως την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.  Για να μπουν νέοι επενδυτές στις τράπεζες και να τις δυναμώσουν κεφαλαιακά, για ακόμη μια φορά, θα πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες προοπτικές για την κερδοφορία τους. Και θα πρέπει βεβαίως να απομακρυνθούν οι αβεβαιότητες από τους ισολογισμούς τους. «Γι’ αυτό και ως Επιμελητηριακή Κοινότητα βλέπουμε θετικά την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για οχήματα ειδικού σκοπού, για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Γιατί πιστεύουμε ότι η απαλλαγή των τραπεζών από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα τους επιτρέψει να προσελκύσουν κεφάλαια, να εστιάσουν στην πιστωτική επέκταση και στην κερδοφορία τους» συμπλήρωσε ο Πρόεδρος της ΚΕΕ.

Και ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του στην έναρξη των εργασιών με τις 7 προτάσεις της ΚΕΕ:
 • Ζητούμε τη βελτίωση του φορολογικού περιβάλλοντος: με δραστική απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας, με καθιέρωση flattax για τις επιχειρήσεις στο 15%, με θέσπιση ενιαίας φορολογικής κλίμακας. Με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, από το 20% στο 10%.
 • Ζητούμε την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, για την ενίσχυση της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας: με κίνητρα και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, για να επενδύσει στην καινοτομία και στην εξωστρέφεια. Με ειδικά προγράμματα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
 • Ζητούμε μια νέα εθνική πολιτική για τη μεταποίηση: με ανάδειξη και ενίσχυση δυναμικών κλάδων, με πολιτικές για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, με νέα στρατηγική για τη χρηματοδότηση επενδύσεων.
 • Ζητούμε παρεμβάσεις για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και μείωση της γραφειοκρατίας. Με θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων, με ενίσχυση των μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με αξιοποίηση θεσμών όπως η αυτοπληροφόρηση του Δημοσίου κ.ά.
 • Ζητούμε την αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας: με ουσιαστικό νομοθετικό προγραμματισμό, με ανώτατα ετήσια όρια παραγωγής νομοθεσίας ανά Υπουργείο, με σαφή κωδικοποίηση, με εξορθολογισμό και έλεγχο των υπουργικών και βουλευτικών προσθηκών και τροπολογιών.
 • Ζητούμε να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις: με επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα, επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης, αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα, ολοκλήρωση του εθνικού και χωροταξικού σχεδιασμού και κωδικοποίηση των χρήσεων γης.
 • Ζητούμε τη σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον κόσμο της παραγωγής. Τη δυνατότητα να υπάρξουν συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, για τη χρηματοδότηση της έρευνας και την αξιοποίηση της γνώσης για την ανάπτυξη της καινοτομίας.


  Στιγμιότυπο από την δεξίωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας του Επιμελητηρίου Κοζάνης. Διακρίνονται (από αριστερά) κκ. Αποστολόπουλος, Μητάς, Μίχας και Μακρόπουλος. 

  Δεν υπάρχουν σχόλια: