Τα πρώτα 40 ονόματα που στηρίζουν το ψηφοδέλτιο της…
ΕΠΙΘΕΤΟΟΝΟΜΑΚΙΝΗΤΟΝΟΜΟΣΔΗΜΟΣΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΑΓΙΑΝΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΗΣΕΥΒΟΙΑΙΣΤΙΑΙΑΣΧΗΜΙΚΟΣ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣΣΑΡΗΣΒΟΙΩΤΙΑΟΡΧΟΜΕΝΟΥΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΗΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΕΥΒΟΙΑΕΡΕΤΡΙΑΣΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥΣΤΑΥΡΟΣΕΥΒΟΙΑΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-ΔΙΦΡΥΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣΓΙΩΡΓΟΣΒΟΙΩΤΙΑΟΡΧΟΜΕΝΟΥΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣΤΑΣΟΣΕΥΒΟΙΑΑΛΙΒΕΡΙΟΥΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΥΛΛΙΩΤΗΣΠΑΡΗΣΒΟΙΩΤΙΑΘΗΒΑΙΩΝΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΜΕΛΟΣΜΑΝΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΛΑΜΙΕΩΝΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΝΗΦΑΝΗΕΥΒΟΙΑΧΑΛΚΙΔΕΩΝΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣΝΙΚΟΣΒΟΙΩΤΙΑΛΙΒΑΔΕΩΝΠΡ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥΚΙΚΗΒΟΙΩΤΙΑΟΡΧΟΜΕΝΟΥΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΣΣΤΑΘΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑΛΑΜΙΕΩΝΑΓΡΟΤΗΣ
ΖΑΓΚΑΝΑΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΒΟΙΩΤΙΑΑΛΙΑΡΤΟΥΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΕΚΕΣΜΑΚΗΣΒΟΙΩΤΙΑΛΙΒΑΔΕΩΝΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΑΡΓΥΡΩΦΩΚΙΔΑΔΕΛΦΩΝΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΦΩΚΙΔΑΔΩΡΙΔΑΣ
ΚΑΡΚΕΝΤΕΛΙΔΗΣΜΠΑΜΠΗΣΕΥΒΟΙΑΧΑΛΚΙΔΕΩΝΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΕΛΗΣΓΙΩΡΓΟΣΒΟΙΩΤΙΑΘΗΒΑΙΩΝΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣΝΙΚΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΛΑΜΙΕΩΝΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣΘΑΝΑΣΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΣΠΕΡΧΙΑΔΟΣΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣΧΡΗΣΤΟΣΕΥΒΟΙΑΑΛΙΒΕΡΙΟΥΠΡ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣΗΡΑΚΛΗΣΦΘΙΩΤΙΔΑΛΑΜΙΕΩΝΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣΝΙΚΟΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΑΓΡΑΦΩΝΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΜΗΣΚΩΣΤΑΣΕΥΒΟΙΑΑΙΔΗΨΟΥΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΕΚΟΣΜΙΛΤΙΑΔΗΣΒΟΙΩΤΙΑΟΡΧΟΜΕΝΟΥΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΣΓΙΑΝΝΗΣΒΟΙΩΤΙΑΔΙΣΤΟΜΟΥΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΩΚΟΣΧΡΗΣΤΟΣΦΘΙΩΤΙΔΑΛΟΚΡΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥΘΑΝΟΣΕΥΒΟΙΑΧΑΛΚΙΔΕΩΝΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΛΟΥΚΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΚΛΑΠΑΝΗΣΤΑΞΙΑΡΧΗΣΕΥΡΥΤΑΝΙΑΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΥΑΓΓΕΛΙΚΗΦΘΙΩΤΙΔΑΛΟΚΡΩΝΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣΛΙΝΟΣΕΥΒΟΙΑΑΛΙΒΕΡΙΟΥΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ
ΤΣΑΒΑΡΑΣΚΩΣΤΑΣΕΥΒΟΙΑΜΕΣΣΑΠΙΩΝΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣΧΡΗΣΤΟΣΦΩΚΙΔΑΔΕΛΦΩΝΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΑΚΟΣΜΠΑΜΠΗΣΦΩΚΙΔΑΔΩΡΙΔΑΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΣΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣΕΥΒΟΙΑΕΡΕΤΡΙΑΣΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΑΘΗΝΑΦΘΙΩΤΙΔΑΣΤΥΛΙΔΟΣΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥΜΑΙΡΗΦΘΙΩΤΙΔΑΛΑΜΙΕΩΝΕΜΠΟΡΟΣ