Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019

Νέες Υπηρεσίες από το Επιμελητήριο Βοιωτίας προς τις επιχειρήσεις- μέλη του


Δυο νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες θα παρέχουν δωρεάν τα Επιμελητήρια της χώρας προς τα μέλη τους, στο πλαίσιο των συνεχών προσπαθειών τους για την ενίσχυση του επιχειρείν. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά υπηρεσίες, την «Πλατφόρμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (Ε-Consulting)» και την «Πλατφόρμα επιχειρηματικής δικτύωσης» που δημιουργήθηκαν από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και προσφέρει στα μέλη του το Επιμελητηριο Βοιωτίας.

«Πλατφόρμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (Ε-Consulting)»
Η πλατφόρμα αυτή αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συμβουλευτικής, το οποίο με σύγχρονα μέσα και μεθόδους προσφέρει στις επιχειρήσεις, διαδραστικές υπηρεσίες συμβουλευτικής καθοδήγησης.
Μέσω της πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως:
ü  Εργαλείο δημιουργίας Επιχειρηματικού Σχεδίου(Business Plan)
Το Επιχειρηματικό Σχέδιο (BusinessPlan) που προσφέρεται στις επιχειρήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για κάθε επιχείρηση, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά και συνεχώς να βελτιώνει την απόδοση της. Σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά και να δώσει πληροφορίες στην επιχείρηση για συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ενέργειες.
Η εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου συνήθως απευθύνεται σε φορείς χρηματοδότησης, όπως τράπεζες, κρατικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή υποψηφίους εταίρους/επενδυτές και η χρησιμότητα του έγκειται στην ανάγκη εξακρίβωσης της εφικτότητας του προτεινόμενου σχεδίου, είτε ίδρυσης, είτε επέκτασης μιας επιχείρησης.

ü  Εργαλείο δημιουργίας Marketing Plan
 Το Marketing Plan επιτρέπει σε μια επιχείρηση να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την υπάρχουσα κατάσταση αλλά και την μελλοντική πορεία της, προσδιορίζοντας όλες εκείνες τις ενέργειες marketing που πρέπει να γίνουν, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της. Πέρα από τη χρησιμότητα του στο σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας της επιχείρησης, το Marketing Plan αποτελεί μέσο επικοινωνίας των στελεχών, διαμορφώνοντας κοινούς στόχους προς τους οποίους θα κινηθεί η επιχείρηση για να επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Το εργαλείο του Marketing Plan μπορεί να παρέχει σε μια επιχείρηση, τις παρακάτω λειτουργικότητες :
- Αποτύπωση της παρούσας κατάστασης στην αγορά,
- Διενέργεια προβλέψεων για τις τάσεις και τη μελλοντική εξέλιξη της αγοράς ,
- Προβλεπόμενη θέση της επιχείρησης στην αγορά, 
-  Πολίτικες αντιμετώπισης των ανταγωνιστών,
- Προσαρμογή των απαιτήσεων των πελατών στα χαρακτηριστικά του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας,
- Προσδιορισμός της διάρκειας του κύκλου ζωής του σχεδιαζόμενου προϊόντος ή της υπηρεσίας,
- Εκτίμηση της ικανότητας της επιχείρησης να προσαρμόζεται στις ενδεχόμενες μεταβολές της αγοράς και να αποκτάει σημαντικά οφέλη από τις σχετικές κινήσεις της,
- Εκτίμηση της ανθρώπινης επιδεξιότητας σε ότι αφορά την εξερεύνηση νέων και πιο αποτελεσματικών αγορών,
- Ανάλυση της εμπορικής πολιτικής που θα πρέπει να ακολουθήσει η επιχείρηση όπου περιλαμβάνονται στοιχεία , όπως η τιμολόγηση, το σημείο διάθεσης του προϊόντος ή της υπηρεσίας, πρόβλεψη για σχέδια προώθησης και προβολής.
Το σύστημα e-consulting είναι διαθέσιμο στο https://e-consulting.uhc.gr στο οποίο είναι αναρτημένο και το σχετικό Εγχειρίδιο Χρήσης.(Σχετικός σύνδεσμος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας http://www.viotiachamber.gr )
 Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο τόσο από Η/Υ όσο και από άλλες συσκευές (smartphones, tablets, κλπ) και δεν απαιτεί την εγκατάσταση κάποιου επιπλέον λογισμικού ή πρόσθετου, παρά μόνο πρόσβαση στο διαδίκτυο

«Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Δικτύωσης»
Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου, μπορούν - αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό - να αναρτούν ενημερώσεις - ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως:
§ την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
§ την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
§ τις αναζητήσεις συνεργασιών,
§ τις προσφορές - ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
§ τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας,
§ το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, κα.
Έτσι, ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας, που θέλει να «ενημερώσει - επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:
-  Την γεωγραφική περιοχή,
-  Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008),
-  Το χρονικό διάστημα και
-  Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.
Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση - επικοινωνία.
Η διεύθυνση για την είσοδο στην εφαρμογή είναι η https://businessplatform.uhc.gr 
(Σχετικός σύνδεσμος έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας http://www.viotiachamber.gr )
Τέλος, οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, τόσο της «Πλατφόρμας συμβουλευτικής καθοδήγησης (Ε-Consulting)», όσο και της «Πλατφόρμας επιχειρηματικής δικτύωσης» είναι διαθέσιμες σε όλες τις επιχειρήσεις-μέλη του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, οι οποίες είναι ταμειακά ενήμερες.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Αγνιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια: