Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Νέο υπόμνημα στην κυβέρνηση από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος

Υπόμνημα στον Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη και στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο  απηύθυνε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος  σχετικά με τo αίτημα των Επιχειρήσεων και των Ελεύθερων Επαγγελματιών για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου.

Αγαπητέ κύριε Διοικητά, 
Επιθυμούμε να φέρουμε στην προσοχή σας ένα θέμα το οποίο έθεσαν επιχειρήσεις μέλη μας, και ανέδειξε πρόσφατα ως ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα και ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Μαγνησίας, το οποίο αφορά στην Υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων.
Οι επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση από 17/2/2017 και μέχρι 28/2/2017 να υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που αφορά στο μήνα Ιανουάριο 2017.
Αν και οι επιχειρήσεις έχουν καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπρόθεσμη επίτευξη της υποχρέωσής τους, συναντούν σοβαρά τεχνικά ζητήματα προσαρμογής των λογισμικών τους, συνεργαζόμενες οι περισσότερες, με μεγάλες εταιρίες εφαρμογής λογισμικών. 
Με δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμη νομοθετικές ασάφειες για τις οποίες αναμένεται η έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, και η εκπλήρωση αυτών των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων συναντά σοβαρές τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής που δεν οφείλεται σε δική τους αμέλεια, σας προτείνουμε να εξετάσετε την αποδοχή παράτασης της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης μηνός Ιανουαρίου 2017, ή εναλλακτικά για την παροχή της δυνατότητας υποβολής συμπληρωματικών ή και τροποποιητικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων μηνός Ιανουαρίου 2017, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 31/3/2017, χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων, προκειμένου να υπάρξει ομαλοποίηση στο σύστημα.
Επίσης σας καλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα παράτασης στην εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων, όπως ενδεικτικά των πρώην ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς και των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Ανωνύμων Εταιρειών, που θα πρέπει να διορθωθούν, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή 31/3/2017, προκειμένου να μην υπάρχουν πρόστιμα και επιβαρύνσεις. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και βέβαιοι για τη θετική σας ανταπόκριση. 
Όμοια επιστολή εστάλη και στον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο. 

Με τιμή

         ΕΛΕΝΗ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ                            ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: