Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Από σήμερα οι αιτήσεις συμμετοχής στις Πανελλαδικές

Ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων – δηλώσεων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και η διαδικασία θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 2 Μαρτίου.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο λύκειο του εκάστοτε μαθητή. Το υπόδειγμα είναι ένα και κοινό για όλους τους υποψηφίους (Ημερήσια, Εσπερινά, μαθητές, απόφοιτοι).
Το έντυπο της αίτησης – δήλωσης έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Ο υποψήφιοςσυμπληρώνει χειρόγραφα την αίτηση – δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλει στο λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.
Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα myschool εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Ο υποψήφιος ελέγχει την ορθότητα των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του, υπογράφει και στα δύο αντίγραφα και παραλαμβάνει ένα, το οποίο και φυλάσσει μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο λύκειο κατάθεσης.
Με την αίτηση – δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
α) Την Ομάδα Προσανατολισμού στα τρία κοινά μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά,
β) Το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο, 
γ) Το πέμπτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε δύο Επιστημονικά Πεδία,
δ) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.
ε) Αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος:
-  για Στρατιωτικές Σχολές/Αστυνομικές Σχολές/Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας (δεν έχουν αυτό το δικαίωμα οι υποψήφιοι/ες με τα εσπερινά ΓΕΛ).
- για Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. - για τα ΤΕΦΑΑ.
Η δήλωση για το ε) δεν είναι δεσμευτική.  
Οι μαθητές δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού.


Δεν υπάρχουν σχόλια: