Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

2ο Αγροτικό Συνέδριο Ναυτεμπορικής - Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»;


Ο αγροτικός τομέας παραμένει σημαντικός για την εθνική οικονομία, ενώ αποτελεί πλέον πεποίθηση ότι μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για να συμβεί όμως αυτό, ο αγροτικός τομέας πρέπει να μετασχηματιστεί σύμφωνα με τις νέες επιταγές, να αναπτύξει νέο μοντέλο λειτουργίας, όπως το μοντέλο της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας και να υιοθετήσει σύγχρονες μεθόδους οργάνωσης, όπως οι ομάδες παραγωγών.
Οι παραγωγοί, και κατ’ επέκταση οι συνεταιριστικές τους οργανώσεις, καλούνται πλέον να ασκήσουν την αγροτική δραστηριότητα με επιχειρηματικές πρακτικές που ακολουθούν και άλλοι τομείς, με τη βέλτιστη εκμετάλλευση της τεχνολογίας και της καινοτομίας, με την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων ανταγωνιστικών προϊόντων, με κανόνες τυποποίησης και με την εφαρμογή στρατηγικών μάρκετινγκ και branding.
Επιπροσθέτως, πρέπει να επενδύσουν στην αγροδιατροφική αλυσίδα, να εξελίξουν τις οργανωτικές τους δομές ή να εφεύρουν και άλλες, να επαναξιολογήσουν τη σημαντικότητα της συνέργειας, να αναδείξουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και να διευρύνουν τους ορίζοντές τους πέραν της ελληνικής επικράτειας.
Στο πλαίσιο αυτό Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ διοργανώνει το 2ο Αγροτικό Συνέδριο με τίτλο: Καλλιεργώντας την Ανάπτυξη ή «Αγρανάπαυση»;, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017 στο Divani Caravel στην Αθήνα.
Η βασική θεματολογία του συνεδρίου αναπτύσσεται σε τρεις άξονες:
  • Άξονας 1: Αγροτικός Τομέας & Αγροτική Πολιτική: Σημερινή κατάσταση - Πού οδεύει - Ποιες οι προοπτικές
  • Άξονας 2: Εργαλεία Ανάπτυξης Αγροτικού Τομέα
  • Άξονας 3: Αγροτική Επιχειρηματικότητα - Μεταποίηση - Τυποποίηση - Ανταγωνιστικότητα - Εξαγωγές

Το συνέδριο απευθύνεται σε συνεταιριστικά και συλλογικά αγροτικά όργανα, σε τράπεζες, σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον αγροτικό τομέα, π.χ. εταιρείες φυτοπροστασίας, γεωργικών μηχανημάτων και λιπασμάτων, τεχνολογίας, συσκευασίας, σε εταιρείες υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβούλων, σε καλλιεργητές/παραγωγούς, σε τυποποιητές, σε εξαγωγείς αγροτικών και αγροδιατροφικών προϊόντων, σε αγροτικές startup εταιρείες, κλπ.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
στο Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Αναλυτικές πληροφορίες:
events.naftemporiki.gr/agrotiko2017

Δεν υπάρχουν σχόλια: