Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Χρηματοδότηση μελετών έργων υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων - Προβλέπεται και η κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές

 


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την ένταξη της πράξης: «Μελέτη υδροδότησης οικισμών Δ.Ε. Θεσπιέων Δήμου Αλιάρτου - Θεσπιέων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων». 

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου της Δ.Ε. Θεσπιέων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται μελέτες υδραυλικών έργων για την επιλογή του βέλτιστου συστήματος υδροδότησης των οικισμών, για την οριστική μελέτη του εξωτερικού υδραγωγείου και για την οριστική μελέτη του αντλιοστασίου ύδρευσης. 

Περιλαμβάνεται επίσης, η στατική μελέτη για την κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές και μελέτη για την κατασκευή νέου υδατόπυργου στη θέση Αγίας Τριάδας. Ο νέος υδατόπυργος:

Ø  Θα τροφοδοτείται από τον υφιστάμενο αγωγό σύνδεσης της κεντρικής δεξαμενής με τη θέση των δεξαμενών στο γήπεδο.

Ø  Θα τροφοδοτεί κατευθείαν το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Θεσπιέων και του οικισμού Λεονταρίου ή με κατάλληλη σύνδεση με τις υφιστάμενες δεξαμενές, ώστε να υπάρχει εφεδρεία σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 273.871,38 ευρώ.

Η μελέτη είναι προϋπολογισμού 273.871,38 € και αφορά.

  • 1.     Υδραυλική και στατική μελέτη νέου υδατόπυργου  χωρητικότητας 200 M3 της Κοινότητας Θεσπιών στη θέση Αγία Τριάδα.
  • 2.      Στατική μελέτη για κατεδάφιση του παλαιού.
  • 3.     Υδραυλική και ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αντλιοστασίου για εξασφάλιση λειτουργίας του δικτύου και εφεδρείας σε περίπτωση ανάγκης.
  • 4.      Οριστική μελέτη Δεκα επτά (17) χιλιόμετρα δικτύου στο σύνολο της Δ.Ε. Θεσπιών
  • 5.     Παραμετροποίηση για τον έλεγχο υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων τριάντα ( 30) χιλιόμετρων, στη Δ.Ε.Θεσπιέων.
  • 6.     Μελέτες τοπογραφίας, Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και έκδοση ΑΕΠΟ.
  • 7.     Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. 

 Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Υπογράψαμε την απόφαση ένταξης και δίνουμε το έναυσμα για την υλοποίηση του απολύτως αναγκαίου έργου υδροδότησης των οικισμών Θεσπιέων και Λεονταρίου του Δήμου Αλιάρτου – Θεσπιέων. Η χρηματοδότηση ύψους 273.000 ευρώ περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης του έργου, που προβλέπει επίσης την κατεδάφιση του παλιού υδατόπυργου στις Θεσπιές και την κατασκευή νέου. Στόχος είναι η ταχύτερη και άρτια εκπόνηση των μελετών, ώστε να εξασφαλιστεί και η χρηματοδότηση του έργου από το νέο ΕΣΠΑ».

Ο Δήμαρχος κος Ντασιώτης Γεώργιος, με αφορμή την ικανοποίηση του αιτήματος του Δήμου δήλωσε τα εξής: «Είχα συζητήσει πριν από λίγους μήνες με τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό την αγωνία μου για την απομάκρυνση, για λόγους ασφαλείας, του Υδατόπυργου μέσα από την Κοινότητα των Θεσπιών και συμφωνήσουμε σύντομα να δρομολογήσουμε την επίλυση του προβλήματος. Σήμερα έχουμε την ένταξη της χρηματοδότησης των μελετών,όχι μόνο της κατασκευής του νέου υδατόπυργου και της απομάκρυνσης του παλαιού, αλλά ενός ολοκληρωμένου έργου που αφορά όλη την Δ.Ε.Θεσπιέων. Το χρονοδιάγραμμα είναι αυστηρό και απαιτείται ταχύτητα, όμως είμαι βέβαιος πως το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θέλουμε και φυσικά το καλύτερο για τους Δημότες. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για την συμβολή του.».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: