Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Το Ημερολόγιο της ανασκαφής του πολυανδρίου της Χαιρωνείας... 142 χρόνια μετά την αναστήλωση του πασίγνωστου γλυπτού του λέοντος

 


ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

«ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, Ἐφόρου τῶν Ἀρχαιοτήτων Στερεᾶς Ἐλλάδος, Γενικοῦ Ἐφόρου τῶν Ἀρχαιοτήτων, Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΝΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ.

Ἐκδίδεται ὑπὸ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΥ, ΕΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.Τ.»

Μετά την παρέλευση 137 χρόνων από τον θάνατο του Π. Σταματάκη εκδίδεται το χειρόγραφό του, το οποίο περιέχει το Ημερολόγιο της ανασκαφής του πολυανδρίου της Χαιρωνείας. 

Η τωρινή έκδοση του Ημερολογίου, 142 χρόνια μετά την ανασκαφή, γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας, ο οποίος με πρόσθετα κεφάλαια διευκρινίζει ζητήματα της ανασκαφής του πολυανδρίου και εκθέτει πλήρως την ιστορία της εύρεσης και αναστήλωσης του πασίγνωστου γλυπτού λέοντος, επιστήματος του πολυανδρίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: