Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023

Χρηματοδότηση μελετών έργου ύδρευσης του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας με απόφαση του κ. Φάνη Σπανού

 


Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης της πράξης: «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και συγκεκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

 Σκοπός είναι η εκπόνηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, με την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου, των μελετών ωρίμανσης των ακόλουθων έργων ύδρευσης:

1.    «Κεντρικός αγωγός ύδρευσης Παλαιοχωρίου - Δρυμαίας - Αμφίκλειας και αγωγός ύδρευσης Δρυμαίας»: Ο κεντρικός αγωγός ύδρευσης Αμφίκλειας στο τμήμα Παλαιοχωρίου - Δρυμαίας - Αμφίκλειας και ο αγωγός ύδρευσης Δρυμαίας θα μελετηθούν με νέα τροποποιημένη όδευση εκτός των αγροτικών ιδιοκτησιών της περιοχής, ώστε να αναβαθμιστεί και να εκσυγχρονιστεί το υδραγωγείο της Αμφίκλειας και του οικισμού Δρυμαίας.

2.    «Αξιοποίηση πηγής Τρύπης - Αγ. Ιωάννη για υδροδότηση Τιθορέας - Κ. Τιθορέας»: Προβλέπεται νέος αγωγός μεταφοράς νερού από τις πηγές Τρύπης προς τον Αγ. Ιωάννη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των νερών των πηγών με σκοπό την υδροδότηση της Τιθορέας και της Κάτω Τιθορέας.

3.    «Αντικατάσταση παλαιών τμημάτων εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αμφίκλειας»: Προβλέπεται η αντικατάσταση του παλαιού εσωτερικού δικτύου της Αμφίκλειας στην περιοχή Κουμπουριανά και σε γειτονικά τμήματα, με δίκτυα σωλήνων πολυαιθυλενίου τελευταίας γενιάς.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 54.460 ευρώ. Ποσό ύψους 13.070 ευρώ αφορά σε μη επιλέξιμο ΦΠΑ και θα καταβληθεί από τον δικαιούχο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας.

 «Με την ένταξη της συγκεκριμένης πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεά Ελλάδα 2014-2020 ανταποκρινόμαστε σε αίτημα του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας και κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για την εκτέλεση του απολύτως αναγκαίου έργου ύδρευσης» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός και πρόσθεσε: «Είμαστε βέβαιοι για την άρτια και ταχεία εκπόνηση των μελετών ωρίμανσης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, ώστε να αξιοποιήσουμε έπειτα κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο και να παραδώσουμε το έργο στους πολίτες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: