Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

ΚΕΕ: Το αίτημα για ρύθμιση οφειλών γίνεται πράξη - Π. Αγνιάδης: Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την ικανοποίηση μας και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις δικαιούχους των ρυθμίσεων να τις αξιοποιήσουν.


Μια πολύ σημαντική απόφαση πάρθηκε από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, που δίνει πραγματική ανάσα στις επιχειρήσεις που είχαν χάσει παλιότερες ρυθμίσεις, εξαιτίας των νέων δυσκολιών που προκλήθηκαν στην ρευστότητα τους από την ενεργειακή κρίση και την σημαντική αύξηση του πληθωρισμού.  

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων είχε θέσει και προωθήσει αιτήματα μελών μας για την ανάγκη επαναφοράς της ρύθμισης των 120 δόσεων για όσους την έχουν χάσει, αλλά και την θέσπιση μιας νέας ρύθμισης για τις νέες οφειλές. 

Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά την ικανοποίηση μας που έγιναν αποδεκτά τα αιτήματα μας και καλούμε όλες τις επιχειρήσεις   δικαιούχους των ρυθμίσεων να τις αξιοποιήσουν.  

Οι αποφάσεις προβλέπουν συγκεκριμένα:

  • 1.      Για όσους έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, δίνεται η δυνατότητα να τις αναβιώσουν, καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις έως τις 31 Ιουλίου 2023, την τρέχουσα και μία επιπλέον, που αποσβένει παλαιές υποχρεώσεις, με σειρά παλαιότητας. Ποσά που έχουν καταβληθεί ως υπερ-είσπραξη, αποσβένουν τις παλαιότερες δόσεις, με σειρά παλαιότητας. Οι δόσεις που έχουν απολεσθεί, μεταφέρονται, έντοκα, στο τέλος της ρύθμισης. Η αναβίωση πραγματοποιείται με όλα τα ευεργετήματα των ρυθμίσεων αυτών, όπως ισχύουν για κάθε ρύθμιση, π.χ. χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή της συνέχισης της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί των οφειλών που ρυθμίζονται κτλ.
  • 2.      Για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021, που συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα, αλλά δημιούργησαν νέες οφειλές, δημιουργείται ένα νέο σχήμα. Συγκεκριμένα, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά τις 1η Νοεμβρίου 2021 και έως την 1η Φεβρουαρίου 2023, μπορούν να ρυθμιστούν είτε σε 36 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων, είτε σε 72 δόσεις με το αντίστοιχο επιτόκιο που ισχύει στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.Σε περίπτωση ένταξης στην νέα ρύθμιση, ισχύουν τα ευεργετήματα της αναβίωσης των ρυθμίσεων. Μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση και οφειλές που είναι ενταγμένες σε εξυπηρετούμενες – κατά την 1η Φεβρουαρίου 2023 – πάγιες ρυθμίσεις, εφόσον οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν, αποκλειστικά, νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2021

Επίσης πολύ σημαντικό μέτρο είναι και η παράταση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ  για άλλους 6 μήνες, δηλαδή έως το τέλος του έτους (2023) , σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι οι μεταφορές επιβατών, ο καφές και τα μη αλκοολούχα ποτά, οι κινηματογράφοι, τα γυμναστήρια και οι σχολές χορού.

Τέλος η βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με θέσπιση αιτιολόγησης άρνησης από τον πιστωτή, όπως ανακοινώθηκε είναι σημαντική, αλλά πιστεύουμε ότι χρειάζονται ακόμη περισσότερα για να γίνει ουσιαστική. Σε αυτή την κατεύθυνση ως φορείς συνεχίζουμε τον διάλογο και τις προτάσεις μας.

                                                           Παναγιώτης Αγνιάδης 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Βοιωτίας 

Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 

Δεν υπάρχουν σχόλια: