Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Έως την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 η εγάλη επετειακή έκθεση «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Λάμψη · Καταστροφή · Ξεριζωμός · Δημιουργία», στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138


 Η μεγάλη επετειακή έκθεση «ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ Λάμψη · Καταστροφή · Ξεριζωμός · Δημιουργία», στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138, έχει υποδεχθεί μέχρι σήμερα πάνω από 28.000 επισκέπτες, από τους οποίους 3.696 παιδιά όλων των ηλικιών. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης έχουν πραγματοποιηθεί 104 εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικά σχεδιασμένα γiα σχολικές ομάδες, οικογένειες αλλά και για επισκέπτες με δυσκολίες πρόσβασης, καθώς και 203 ξεναγήσεις για το ευρύ κοινό και για οργανωμένες ομάδες.
 
Η συνεχής αυξανόμενη προσέλευση και το ενδιαφέρον των επισκεπτών οδήγησαν σε κοινή απόφαση μεταξύ των φορέων που συμπράττουν στην οργάνωση της έκθεσης,
δηλαδή του Μουσείου Μπενάκη και του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών,
να παραταθεί η διάρκειά της έως την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023.

Δεν υπάρχουν σχόλια: